24.03.2014

Բանջարաբոստանային մշակաբույսերի աճեցման տեխնոլոգիաները

Խորհրդատվական գրքույկՇարունակել

Կատեգորիա Տեխնոլոգիաներ

02.03.2013

Ծաղիկների մշակությունը ջերմատներում

Կատեգորիա Տեխնոլոգիաներ

02.03.2013

Բանջարեղենի մշակությունը ջերմատներում

Կատեգորիա Տեխնոլոգիաներ

21.04.2011

Լոլիկի, տաքդեղի և բադրիջանի մշակություն

Կատեգորիա Տեխնոլոգիաներ

21.04.2011

ԲԱՄԻԱՅԻ ՄՇԱԿՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆՈՐ ԲԱՂԱԴՐԱՏՈՄՍԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ

Ներածություն Բամիան բանջարային մշակաբույս է, պտուղները պարունակում են մեծ քանակությամբ սպիտակուցներ (1.5-2.0%), ածխաջրեր (2.2-6.1%), հանքային աղեր, հիմնականում կալիում և մագնեզիում, միկրոտարրեր, օրգանական թթուներ, ասկորբինաթթու...Շարունակել

Կատեգորիա Տեխնոլոգիաներ

ՎԱՐՈՒՆԳԻ ՍՈՐՏԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԵՎ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հանրապետության գրեթե բոլոր գոտիներում վարունգը մշակվում է կլոր տարին ինչպես բաց, այնպես էլ ծածկած գրունտում: Մշակաբույսի լայն տարածումը պայմանավորված է վեգետացիոն շրջանի կարճ տևողությամբ և պտուղների համային որակով թարմ և պահածո վիճակում: Ներկայումս ստեղծվել են թարմ օգտագործման և պահածոյացման համար վարունգի մի շարք սորտեր, որոնք աչքի են ընկնում բերքատվությամբ, որակական և համային բարձր հատկանիշներով:
Գեղարքունիքի մարզի բնակլիմայական պայմանները թույլ չեն տալիս մշակել բանջարեղենի մեծ տեսականի, ուստի բնակչության օրեցօր աճող պահանջների բավարարման համար կարևորվում է վարունգի ցանքատարածությունների ավելացումը ի հաշիվ սորտերի և տեխնոլոգիաների ճիշտ ընտրության:[more]...

Ձմերուկի սերմերի նախացանքային մշակություն միկրոտարրերով և Բայկալ M-1 պատրաստուկով

Ձմերուկը մշակովի բույսերից է և բնակչության կողմից մեջ պահանջարկ ունի: Բոստանացան շրջաններում, չնայած ձմերուկի լայն տարածմանը, բացակայում են հայրենական սելեկցիայի արդյունավետ սորտերը: Վերջին տարիներին տնտեսություններում մշակվում են արտասահմանյան սելեկցիայի հիբրիդներ, որոնք հարմարված չլինելով տեղի հողակլիմայական պայմաններին, արագորեն կորցնում են տնտեսական արժեքավոր հատկանիշները: Արդի պայմաններում ձմերուկի ցանքատարածությունների ընդլայնման և բնակչության օրեցօր աճող պահանջմունքների բավարարման համար մեծ նշանակություն ունի նաև էժան տեխնոլոգիաների օգտագործումը: Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքատվության բարձրացման գործում մեծ դեր է խաղում կենսահումուսի,միկրոտարրերի և միկրոօրգանիզմների օգտագործումը:[more]...