Արտադրական ոլորտ

Արտադրում ենք բանջարաբոստանային մշակաբույսերի բարձր վերարտադրության (սուպերէլիտային, էլիտային) սերմեր, բանջարեղեն, սածիլներ և պահածոներ: