Միջազգային համագործակցություն

Բանջարաբոստանային և տեխնիկական մշակաբույսերի գիտական կենտրոնը սերտ համագրծակցում է հետևյալ միջազգային կառույցների հետ.

 

  1. ''Բանջարեղենի համաշխարհային կենտրոն'' AVRDC
  2. Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի գենետիկական ռեսուրսների երկարատև պահպանման Եվրոպական կոոպերատիվ ծրագիր (ECP/GR)
  3. Բույսերի սելեկցիոներների Եվրոպական ասոցիացիա (EUCARPIA)
  4. Կենսատեխնոլոգների Եվրոպական միություն