22.04.2016

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՀԱՐԵՎԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳՅՈՒՂԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ (ENPARD/ԵՀԳԳԶԾ) ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆԸ ԾՐԱԳԻՐ Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

22.04.2016

ԾՆԵԲԵԿԻ ՄՇԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ

Գարնանը հայաստանյան շուկաներում վաճառվում են միայն վայրի աճող ծնեբեկի ցողուններ, որոնք որակական, սննդային հատկանիշներով զիջում են մշակության մեջ հայտնի, բարձր բերքատու սորտերին: Ծնեբեկը բազմամյա բույս է, սննդի մեջ օգտագործում են...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

18.04.2016

ՀՆԴԱՎՈՐ ՊՏՂԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՅՔԱՐԸ ԴՐԱՆՑ ԴԵՄ

Առավել տարածված ու վնասակար հիվանդություններն են` տանձենու և խնձորենու քոսերը, խնձորենու ալրացողը, պտղափտումը, սև քաղցկեղը այլն/: 1. ԽՆՁՈՐԵՆՈՒ ԵՎ ՏԱՆՁԵՆՈՒ ՔՈՍ: Հիմնականում տարածված է նախալեռնային ու լեռնային գոտիներում,...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

13.04.2016

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության «Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության» II Ծրագիր Արժեշղթաների Զարգացման II-րդ փուլի մրցույթ

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության «Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ-ի կողմից իրականացվում է «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության» II Ծրագիրը, որի բաղադրիչներից է «Արժեշղթաների...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

12.04.2016

ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ԲԱԶՄԱՄՅԱ ՏՆԿԱՐԿՆԵՐՈՒՄ ՏԱՐԱԾՎԱԾ ԿՈԿՑԻԴՆԵՐԻ (ՎԱՀԱՆԱԿԻՐՆԵՐԻ) ԴԵՄ

Արարատյան հարթավայրում բազմամյա տնկարկներին և խաղողի վազերին մեծ վնաս են հասցնում վահանակիրների մի շարք տեսակներ: Առավել տարածված և վնասակար են` Ալոճենու կեղծ, Հայկական ստորակետանման և Կալիֆորնյան վահանակիրները: -Ալոճենու կեղծ...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

11.04.2016

ԿԵՆՍԱՀՈՒՄՈՒՍԸ ՀՈՂԻ ԲԵՐՐԻՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՔՆ Է

1959թ Կալիֆոռնիայում /ԱՄՆ/ ընտրասերման միջոցով ստացվել է անձրևաորդի նոր տարատեսակ, որը ստացել է ՙկալիֆոռնյան կարմիր որդ՚ անունը: Որդերի աճեցմամբ պատրաստում են շատ արժեքավոր օր•անական պարարտանյութ, որը կոչվում է...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

07.04.2016

ՊՏՂԱՏՈՒՆԵՐԻ ՎՆԱՍԱՏՈՒՆԵՐ և ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՊԱՅՔԱՐԸ ԴՐԱՆՑ ԴԵՄ

Գարնանը վնասատուներն ու հիվանդությունները դեռ գտնվում են ձմեռման մեջ և պտղատուներին առանձնապես չեն վնասում: Այս շրջանում նրանք տեղաբաշխված են լինում թափված տերևների վրա, կիսապոկ կեղևների տակ, բողբոջների թեփուկների տակ և հողի...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

11.03.2016

ԽԱՂՈՂԻ ՎԱԶԻ ԷՏԸ ԵՎ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ

Հանրապետության այգեթաղ շրջանների այգիներում ընդունված է վազի առանց բնի, իսկ չթաղովի շրջաններում ցածրաբուն և բարձրաբուն հովհարանման համակարգերը: Էտի և ձևավորման նպատակն է կարգավորել վազի աճը, բերքատվությունը և բերքի որակը,...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

10.03.2016

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարն ընդունել է ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿԻ գլխավոր գործադիր տնօրենին

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանն այսօր ընդունել է ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿԻ գլխավոր գործադիր տնօրեն Հակոբ Անդրեասյանին` գյուղատնտեսական տնտեսությունների վարկավորման հետ կապված ընթացիկ խնդիրները քննարկելու նպատակով:...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

10.03.2016

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարն ընդունել է ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿԻ գլխավոր գործադիր տնօրենին

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանն այսօր ընդունել է ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿԻ գլխավոր գործադիր տնօրեն Հակոբ Անդրեասյանին` գյուղատնտեսական տնտեսությունների վարկավորման հետ կապված ընթացիկ խնդիրները քննարկելու նպատակով:...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

29.02.2016

Միջոցառումներ Մարտ ամսին գյուղ մշակաբույսերի հիվանդությունների և վնասատուների դեմ պայքարի

Պտղատու այգի Շարունակել էտի աշխատանքները, ծառերի բները մաքրել կիսապոկ կեղեևներից, բները և կմախքային ճյուղերը սպիտակեցենել 20%-ոց Կրակաթի լուծույթով /10լ ջրին 2կգ չհանգած կիր/, ավելացնել 2 կգ թարմ գոմաղբ կամ կավահող...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

26.02.2016

Ընկուզեղենի տեսակների առանձնահատկությունները

Բուժիչ նամակներ Անցած դարի 70-ական թվականներին եվրոպացի և ԱՄՆ սննդաբանները հայտարարեցին, որ ընկուզեղենը նպաստում է գիրանալուն և սիրտ-անոթային հիվանդությունների զարգացմանը, քանի որ դրանց էներգետիկ արժեքը շատ բարձր է։ Դարի...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

24.02.2016

ՊՏՂԱՏՈՒ ԾԱՌԵՐԻ ԷՏ և ՁևԱՎՈՐՈՒՄ

Պտղատու ծառերի էտի և ձևավորման աշխատանքները կատարելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել պատվաստակալը, սորտը, տնկման խտությունը, մշակության, պարարտացման, ոռոգման, հիվանդությունների և վնասատուների դեմ պայքարի միջոցառումները: Ծառերը պետք...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

18.02.2016

ՊՈԼԻԷԹԻԼԵՆԱՅԻՆ ՋԵՐՄԱՏՆԵՐԸ ԵՎ ՆՐԱՆՑՈՒՄ ԱՃԵՑՎՈՂ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Ջերմոցներն ու ջեռուցվող գրունտը ծառայում են բաց գրունտի ցանքերը սածիլներով ապահովելու և ուշ աշնան, ձմռան և վաղ գարնան ամիսներին արտասեզոնային թարմ բանջարեղեն ապահովելու համար: Ջերմատներում լայն տարածված է հատապտուղներից ելակի...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

16.02.2016

ՁՄԵՌԱՅԻՆ ՊԱՏՎԱՍՏ

Պատվաստի այս ձևը կիրառում են ձմռանը` որպես պատվաստակալ օգտագործելով սերմնաբույսերի արմատները: Պատվաստում են նկուղներում, իսկ գարնանը վերատնկում են տնկարանի առաջին դաշտում կամ օգտագործում են երկրորդ դաշտի լրացումների համար:...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

08.02.2016

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՈՉ ԼԻԱՐԺԵՔ ԿԵՐԱԿՐՄԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԱՌԱՋԱՑՈՂ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Ավելի տարածված են կենդանիների այն հիվանդությունները, որոնք պայմանավորված են պրոտեինի, ածխաջրատների, հանքային նյութերի և վիտամինների ոչ լիարժեք կերակրումով: Կերաբաժիններում պրոտեինի և ամինաթթուների` հատկապես նյութափոխանակության...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

03.02.2016

ՄՈԽԻՐԸ, ՈՐՊԵՍ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐԱՐՏԱՆՅՈՒԹ

Արդի պայմաններում մեր հանրապետությունում հանքային պարարտանյութերի խիստ պակաս է զգացվում: Եթե նախկինում մեր հանրապետությունում արտադրվում և դրսից ներմուծվում էր շուրջ 200 հազար տոննա պարարտանյութ /110-120 հազար տոննա ազոտական,...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

13.01.2016

Մարզպետարանում տեղի ունեցավ գյուղի և գյուղատնտեսության 2015-2025 թվականների կայուն զարգացման ռազմավարության նախագծի քննարկում

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանում հունվարի 12-ին Գյուղատնտեսության նախարարության նախաձեռնությամբ ՀՀ օրենքի համաձայն կազմակերպվել էր հիմնադրութային փաստաթղթի նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվության վերաբերյալ...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

29.12.2015

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարն ամփոփել է տարվա արդյունքները

Հանրապետության գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողների ջանքերով և վարվող պետական աջակցության քաղաքականության արդյունքում գյուղատնտեսության ոլորտում 2015 թվականին գրանցվել են դրական տեղաշարժեր։ ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

15.12.2015

Հայաստանում մեկնարկել է Օրգանական գյուղատնտեսության աջակցության նախաձեռնություն ծրագիրը

Հայաստանում այսօր մեկնարկել է «Օրգանական գյուղատնտեսության աջակցության նախաձեռնություն» ծրագիրը, որը ֆինանսավորվում է Եվրամիության կողմից Ավստրիայի զարգացման գործակալության համաֆինանսավորմամբ: Եռամյա ծրագրի հիմնական նպատակն է...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

14.12.2015

Ագրոգիտելիքներ՝ սովորական դպրոցում

Արմավիրի մարզի Գետաշեն գյուղի միջնակարգ դպրոցը արմատապես տարբերվում է մարզի մյուս ուսումնական հաստատություններից: Ամեն ինչ սկսվում է բակից ու ավարտվում նկուղով: Դպորցը շրջապատված է պտղատու այգիներով, կարասներով, հին հայկական...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

03.12.2015

ԶԳՈՒՇԱՑԵՔ ԴԱԲԱՂԻՑ

Դաբաղի մասին: Ընտանի և վայրի երկկճղակավոր կենդանիների, /խոշոր և մանր եղջերավոր անասուններ, խոզեր/ արտակարգ• սուր ընթացքով վիրուսային հիվանդություն է, որը արտահայտվում է բերանի խոռոչի լորձաթաղանթների, կրծքի և...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

24.11.2015

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությունը տեղեկացնում է

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության մասնագետների կողմից հանրապետության մարզերում իրականացված աշնանային մոնիտորինգի արդյունքում պարզվել է, որ մի շարք համայնքների հողատարածքներում ակտիվացել է կրծողների տարածումն ու զարգացումը, և...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

24.11.2015

Խորհուրդներ Կրծողների դեմ պայքարի նպատակով «Ռոդիֆակում Ս» պատրաստուկի օգտագործման վերաբերյալ

Խորհուրդներ Կրծողների դեմ պայքարի նպատակով «Ռոդիֆակում Ս» պատրաստուկի օգտագործման վերաբերյալ «Ռոդիֆակում Ս» պատրաստուկը արդյունավետ միջոց է թունավոր գրավչանյութերի միջոցով գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքերում ու բազմամյա...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

19.10.2015

Սերգո Կարապետյանի շնորհավորական ուղերձը գյուղատնտեսության աշխատողի օրվա առթիվ

Գյուղատնտեսության ոլորտի հարգելի աշխատողներ, ֆերմերներ, գիտնականներ, գյուղատնտեսներ և գործարարներ, Ուրախ եմ, որ արդեն հինգերորդ տարին անընդմեջ շնորհավորում եմ Ձեզ մասնագիտական տոնի առթիվ` փաստելով, որ Գյուղատնտեսության...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

14.10.2015

Տեղի է ունեցել Եվրոպական հարևանության գյուղատնտեսության և գյուղի զարգացման (ENPARD) ծրագրի գործընկերների համաժողովը

Այսօր Երևանում տեղի է ունեցել Եվրոպական հարևանության գյուղատնտեսության և գյուղի զարգացման (ENPARD) ծրագրի գործընկերների երկրորդ համաժողովը, որին մասնակցում էին ՀՀ գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը, Հայաստանում...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

14.10.2015

Օպերատիվ տվյալներով արտադրվել է 276 հազար տոննա խաղող

Օպերատիվ տվյալներով` Հայաստանի Հանրապետությունում 2015 թվականի հոկտեմբերի 13-ի դրությամբ արտադրվել է շուրջ 276 000 տոննա խաղող, նախորդ ամբողջ տարվա 261 000 տոննայի դիմաց։ Հոկտեմբերի 13-ի դրությամբ մթերվել է 196 000 տոննա...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

12.10.2015

ՄԵՂՎԱՊԱՀԻ ՍԽԱԼ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ՈՐՈՆՔ ՆՊԱՍՏՈՒՄ ԵՆ ՑԱԾՐ ՄԵՂՐԱԲԵՐՔ ՍՏԱՆԱԼՈՒՆ

Հայաստանում տարածված է մեղրատու մեղուների երկու ցեղ՝ կովկասյան գորշ և Մեղրու տեղախմբի հայկական դեղին: Մեղվապահներն օգտագործում են տարբեր սիստեմի փեթակներ՝ 16 շրջանականի հորիզոնական՝ Դադանի շրջանակներով և կիսավերնահարկով, 12...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

06.10.2015

ՄԿՆԱՆՄԱՆ ԿՐԾՈՂՆԵՐԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ

Կրծողների դեմ արդյունավետ պայքարի/հսկողության ծրագրի հիմնավոր ելակետը թիրախ հանդիսացող տեսակների բնակեցման էկոլոգիական առանձնահատկությունները և վարքագծի պատշաճ իմացությունն է, որը, սակայն, չի նշանակում, որ պետք է աչքի տակ ունենալ...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

06.10.2015

Միջոցառումներ Հոկտեմբեր ամսին գյուղ մշակաբույսերի հիվանդությունների և վնասատուների դեմ պայքարի

Պտղատու այգի Դաշտից հավաքել և դուրս հանել վարակված տերևների ճյուղերի մնացորդները և այրել: Բները և կմախքային ճյուղերը սպիտակեցնել Կրակաթի 20%-ոց լուծույթով /10լ ջրին 2կգ չհանգած կիր և 2կգ թարմ գոմաղբ/: Հացահատիկային...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

25.09.2015

ՄԵՂՈՒՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ

Մեղվաընտանիքները ենթակա են վարակիչ և ոչ վարակիչ հիվանդույթունների: Այդ հիվանդությունները հաճախ հսկայական վնաս են պատճառում մեղվաբուծությանը` առաջացնելով մեղուների զանգվածային անկում, կասեցնելով մեղվաընտանիքների աճն ու զարգացումը,...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

17.09.2015

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարը մասնակցել է Հայաստանի կոնյակագործների միության ընդլայնված նիստին

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանն այսօր Երևանի կոնյակի գործարանում մասնակցել է Հայաստանի կոնյակագործների միության ընդլայնված նիստին, որին ներկա էին նաև գինեգործների միության անդամներ: «Մեր այսօրվա նիստի հիմնական...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

01.09.2015

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ Սեպտեմբեր ամսին գյուղ մշակաբույսերի հիվանդությունների և վնասատուների դեմ պայքար 1.Խոզանացան __Վարունգի տզերի դեմ օգտագործել Ավիրմեկի 0.1% /10լ ջրին 10մլ/ կամ Վերտիմեկի 0.1% /10լ ջրին 10մլ/ պրեպարատներից որևէ մեկը: Լվիճների դեմ

1.Խոզանացան __Վարունգի տզերի դեմ օգտագործել Ավիրմեկի 0.1% /10լ ջրին 10մլ/ կամ Վերտիմեկի 0.1% /10լ ջրին 10մլ/ պրեպարատներից որևէ մեկը: Լվիճների դեմ կիրառել Նուրել-Դ 0.15% /10լ ջրին 15մլ/ կամ Կոնֆիդոր 0.03-0.05%...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

14.08.2015

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության «Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության» II Ծրագիր Արժեշղթաների Զարգացման մրցույթ

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության «Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ-ի կողմից իրականացվում է «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության» II Ծրագիրը, որի բաղադրիչներից է «Արժեշղթաների...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

12.08.2015

Բանջարաբույծ գյուղացիական տնտեսություններին

Օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին լոլիկի, սմբուկի և տաքդեղի ցանքատարածքներում մասսայական բերքահավաքի շրջանում ԳԱՄԿ-ը խորհուրդ է տալիս լոլիկի ականող ցեցի դեմ պայքարի միջոցառումներ կազմակերպել տեղադրված ֆերոմոնային թակարդների հիման...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

07.08.2015

Ահազանգ-խ 3 Խաղողագործ գյուղացիական տնտեսություններին

Մարզի տարբեր համայնքների խաղողի այգիներում տեղադրված ֆերոմոնային թակարդների տվյալները վկայում են խաղողի ողկուզակեր վնասատուի 3-րդ սերնդի դեմ պայքարի կազմակերպման անհրաժեշտության մասին: ԳԱՄԿ-ը խորհուրդ է տալիս ս/թ օգոստոսի 8-ից...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

03.08.2015

Օգոստոս ամսին գյուղ մշակաբույսերի հիվանդությունների և վնասատուների դեմ պայքարի միջոցառումներ

Խաղող Օիդումի /սև/ դեմ օգտագործել Բայլետոնի 0.03% /10լ ջրին 3գ/ կամ Տոպազի 0.03% /10լ ջրին 3մլ/ կամ Զատոի 0.02% /10լ ջրին 2գ/ լուծույթները: Ողկուզակերի 3-րդ սերնդի թրթուռների դեմ օգտագործել Դեցիսի 0.06% /10լ ջրին...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

31.07.2015

Ահազանգ-5

Հիմք ընդունելով լոլիկի, սմբուկի և տաքդեղի ցանքատարածքներում տեղադրված ֆերոմոնային թակարդների մոնիտորինգի տվյալները և հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ նշված մշակաբույսերի մասսայական բերքահավաքը դեռևս չի սկսվել` ԳԱՄԿ-ը խորհուրդ է...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

24.07.2015

ՎԱՐՈՒՆԳԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Վարունգին մեծ վնաս են պատճառում կեղծ, իսկական ալրացողերը և բակտերիոզը։ Նշված հիվանդությունները հանդիպում են Հանրապետության բոլոր շրջաններում, որտեղ վարունգ է մշակվում։ Վարունգի կեղծ ալրացող Հարուցիչը՛ Pseudoperonospora...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

21.07.2015

ՋԵՐՄԱՏՆԱՅԻՆ ՍՊԻՏԱԿԱԹԵՎԻԿԸ ԵՎ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ ԴՐԱ ԴԵՄ

Ջերմատնային սպիտակաթևիկը /Trialeurodes vaporariorum/ ունի տրոպիկական ծագում /Բրազիլիա կամ Մեքսիկայի հարավ/: Որպես լոլիկի վնասատու արձանագրվել է դեռևս 1870 թվականին` ԱՄՆ -ում, որտեղից էլ տարածվել է տարբեր մայրցամաքներ: Չնայած...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

20.07.2015

ՄԱՐԶՈՒՄ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿՈՈՊԵՐԱՑԻԱՆԵՐԸ ԱԿՏԻՎ ԴԵՐԱԿԱՏԱՐՈՒՄ ՈՒՆԵՆ

Արմավիրի մարզում յուղատնտեսությունը զարգացնելու, ոլորտում առաջընթաց գրանցելու և ֆերմերային տնտեսություններին օգնելու համար մարզի տարբեր համայնքներում ստեղծվել են երկու տասնյակից ավել գյուղատնտեսական կոոպերատիվներ: Ստեղծված...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

15.07.2015

ԼՈԼԻԿԻ ՎՆԱՍԱՏՈՒՆԵՐԸ, ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ

Արմավիրի մարզում մշակվող բանջարանոցային մշակաբույսերի շարքում լոլիկը առաջատար տեղ է գրավում: Առաջատար լինելով հանդերձ, շատ հաճախ վարակվում է մի շարք հիվանդություններով և վնասատուներով: Արդյունքում բույսերը վաղաժամ չորանում են,...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

14.07.2015

Ահազանգ-4 Բանջարաբույծ գյուղացիական տնտեսություններին

Նախորդ ահազանգի հիման վրա կատարված բուժումներից հետո, վերջին օրերին լոլիկի, սմբուկի և տաքդեղի ցանքատարածքներում տեղադրված ֆերոմոնային թակարդների տվյալները վկայում են, որ կրկին ցեցի թիթեռների թվաքանակը զգալիորեն մեծացել է: ԳԱՄԿ-ը...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

09.07.2015

Ահազանգ-խ 2 Խաղողագործ գյուղացիական տնտեսություններին

Մարզի տարբեր համայնքների խաղողի այգիներում տեղադրված ֆերոմոնային թակարդների տվյալները վկայում են խաղողի ողկուզակեր վնասատուի 2-րդ սերնդի դեմ պայքարի կազմակերպման անհրաժեշտության մասին: ԳԱՄԿ-ը խորհուրդ է տալիս ս/թ հուլիսի 10-ից...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

06.07.2015

ՔԼՈՐՈԶ

Քլորոզի առաջացման պատճառները մեծ մասամբ կապված են բույսերի սննդառության ռեժիմի խախտումներից(հողի մեջ կալիումի,ազոտի, մագնեզիումի և երկաթի պակասություն, արմատային սիստեմին անհրաժեշտ քանակությամբ թթվածնի պակասը հողում...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

03.07.2015

Ահազանգ-3 Բանջարաբույծ գյուղացիական տնտեսություններին

Լոլիկի, տաքդեղի և սմբուկի ցանքատարածքներում տեղադրված ֆերոմոնային թակարդների տվյալները ցույց են տալիս , որ ցեցի թիթեռների թվաքանակը զգալիորեն մեծացել է և գնալով աճում է: ԳԱՄԿ-ը խորհուրդ է տալիս կրկին կազմակերպել լոլիկի ցեցի դեմ...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

02.07.2015

ՆՈՐ ԽՈՐՔԱՅԻՆ ՀՈՐ ՄԱՅԻՍՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ

ՀՀ Արմավիրի մարզի Մայիսյան համայնքում գտնվող Այգեգործական ընկերության տարածքում այսօր նոր խորքային հոր գործարկվեց, որը տվյալ տարածքի 60 հա ոռոգելի հողատարածքները կապահովի ջրով: Խորքային հորի գործարկմանը ներկա էին ՀՀ...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

01.07.2015

ՀՈՒԼԻՍ ԱՄՍԻՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆՆԵՐԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

ԽԱՂՈՂ Օիդումի /սև/ դեմ օգտագործել Բայլետոնի 0.03% /10լ ջրին 3գ/ կամ Տոպազի 0.03% /10լ ջրին 3մլ/ կամ Զատոի 0.02% /10լ ջրին 2գ/ լուծույթները: Ողկուզակերի 2-րդ սերնդի թրթուռների դեմ օգտագործել Դեցիսի 0.06% /10լ ջրին...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

23.06.2015

ԲՈՍՏԱՆԱՅԻՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՎՆԱՍԱՏՈՒՆԵՐԸ ԵՎ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՈՒ ԴՐԱՆՑ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ

Վնասատուները Սեխի ճանճ Պայքարի միջոցառումներ` Սեխի ճանճի դեմ առաջին սրսկումը կատարել սեխի իգական ծաղիկների զանգվածային ծաղկման փուլում ցիմբուշի, արիվոյի կամ դեցիսի 0.05% (5 մլ 10ջրին) էմուլսիայով, երկրորդ սրսկումը` նույն...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

18.06.2015

Ահազանգ-խ1 /Խաղողագործ գյուղացիական տնտեսություններին /

Վերջին շրջանում մարզի զգալի թվով համայնքների խաղողի այգիներում (հատկապես սեղանի սորտերի) նկատվում է խաղողի լվիճ վնասատուն, որը լուրջ վնասներ կարող է հասցնել վազի վեգետատիվ և գեներատիվ օրգաններին, պատճառելով բերքի զգալի...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

Context- երբ առաջադեմ pagebrowser-ը ակտիվացված է tt_news-ը այս պիտակի փոխարեն օգտագործում է [pi_list_browseresults_displays_advanced] պիտակը Ցուցադրվող արդյունքները 51 to 100 out of 534