< ՍԻԲԻՐԱԽՏ
31.10.2013 Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

IRRISAL ընկերությունը հանդիսանում է հանրահայտ TORO Ag (Իտալիա),AMIAD, ARKAL,FILTOMAT (Իսրայել) ընկերությունների ներկայացուցիչը Հայաստանում: Ընկերության հիմնական գործունեությունն է՝ Ավտոմատ ոռոգման համակարգերի (կաթիլային, անձրևացման) նախագծում / տեղադրում Հատուկ պոլիէթիլենային թաղանթով ջերմոցների պատրաստում / տեղադրում Ոռոգման համակարգերի պարագաների վաճառք Նշված ծառայություններից օգտվելու ցանկություն ունեցողները կարող են դիմել <<Արմավիրի ԳԱՄԿ>> ՓԲԸ-ին` 377760, ²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½, ù.²ñÙ³íÇñ, ²µáíÛ³Ý 71, Ñ»é. (0237) 2-26-09, (ý³ùë), 2-05-42 Բջջային` 091-01-36-10, 077-46-39-78 099-42-85-82 www.armavir.agro.am, E-mail armavir-gamk@inbox.ruTo top