< Ընկուզեղենի տեսակների առանձնահատկությունները
29.02.2016 Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

Միջոցառումներ Մարտ ամսին գյուղ մշակաբույսերի հիվանդությունների և վնասատուների դեմ պայքարի

Պտղատու այգի   Շարունակել էտի աշխատանքները, ծառերի բները մաքրել կիսապոկ կեղեևներից, բները և կմախքային ճյուղերը սպիտակեցենել 20%-ոց Կրակաթի լուծույթով /10լ ջրին 2կգ չհանգած կիր/, ավելացնել 2 կգ թարմ գոմաղբ կամ կավահող կեղևակերների, ոսկեբզեզների, սև քաղցկեղի և արևահարության դեմ: Մինչև բողբոջների ուռչելը ծառերը սրսկել 3 %-ոց Բորդոյան հեղուկի լուծույթով /10լ ջրին 300գ պղնձարջրասպ և 300գ չհանգած կիր/` ծակոտկեն բծավորության, մոնիլյոզի, դեղձենու տերևների գանգրոտության, ընդավորների քոս հիվանդության դեմ:     Բանջարանոցային կուլտուրաներ   Հողի նախապատրաստումը ցանքին. կատարել հողի կրկնավար, չիզել-հարթեցում: Սածիլանոցում կատարել պրոֆիլակտիկ միջոցառում բակտերյալ, վիրուսային, սնկային հիվանդությունների և վնասատուների դեմ:To top