< ՄԵՂՈՒՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ
06.10.2015 Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

Միջոցառումներ Հոկտեմբեր ամսին գյուղ մշակաբույսերի հիվանդությունների և վնասատուների դեմ պայքարի

Պտղատու այգի Դաշտից հավաքել և դուրս հանել վարակված տերևների ճյուղերի մնացորդները և այրել: Բները և կմախքային ճյուղերը սպիտակեցնել Կրակաթի 20%-ոց լուծույթով /10լ ջրին 2կգ չհանգած կիր և 2կգ թարմ գոմաղբ/:   Հացահատիկային կուլտուրաներ   Սերմերն ախտահանել Ռաքսիլի լուծույթով /1տ սերմին 500մլ/ կամ Դիվիդենտի լուծույթով /1տ սերմին 2լ/` փոշեմրրիկի, քարամրրիկի և արմատային փտումների դեմ:To top