< ՖԵՐՈՄՈՆԱՅԻՆ ԹԱԿԱՐԴՆԵՐ ԿՏԵՂԱԴՐՎԵՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶՈՒՄ
26.05.2015 Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ ԿԱՐՏՈՖԻԼԻ ԵՎ ԼՈԼԻԿԻ ՑԵՑԵՐԻ ԴԵՄ

Պայքարի քիմիական և կենսաբանական միջոցառումները   Վնասատուի հայտնաբերման դեպքում« հերթափոխային եղանակով« անհրաժեշտ է օգտագործել հետևյալ միջատասպան միջոցներից որևէ մեկը (ինսեկտիցիդները)` -Բելտ (1©0 լ/հա)« Ամպլիգո-10 %/0,3 լ/հա/ -Մատչ (0©4 լ/հա)« Ալֆա ցիպի 10 %/0,7-0,1լ/հա/ -Ադմիրալ (0©5 մլ/հա)« Վասլսացիպեր-25%/ 0,3լ/հա/ -Կոնֆիդոր (0©3 լ/հա)« Զումբա 2,5-7,5 %/0,1-0,2 կգ/հա/ -Կոնֆիդոր մաքսի (0©1 լ/հա)« -Կալիպսո (0©3 լ/հա)« -Դանադիմ« 400 Խ©Է© (2©0 լ/հա)« -Դեցիս« 2«5 %« Խ©Է© (0«2 լ/հա)« -Զոլոն 35« (1«5-2«0 լ/հա)« -Արրիվո Խ©Է© (0«16 լ/հա)« -Շերպա« 25 Խ©Է© (0«16 լ/հա) և բարձր կենսաբանական արդյունավետություն ունեցող այլ նյութեր: Բարձր արդյունավետություն են ապահովում նաև` -Ֆիտովերմ Մ (0«5%) + Մատչ (0©05%)« -Ֆիտովերմ Մ (0©5%) + Ադմիրալ (0©05%)« -Ֆիտովերմ Մ (0©5%) + Ակտարա (0©08%)« -Ֆիտովերմ Մ (0©5%) + Կոնֆիդոր (0©1%) բույսերի պաշտպանության միջոցների համակցումները: Կենսաբանական պատրաստուկներից արդյունավետ են` -Բիտօքսիբացիլինը (4-5լ/հա) -Լեպիդոցիդը (1-2լ/հա): Մշակումները հարկավոր է կատարել վնասատուի թիթեռների բացահայտվելուց անմիջապես հետո` չսպասելով թրթուրների ի հայտ գալուն: Միևնույն միջատասպան միջոցն օգտագործել առավելագույնն երկու անգամ: Միջատասպան քիմիական միջոցներով մշակումներն իրականացնել 10-15« իսկ կենսապատրաստուկներով` 6-8 օր ընդմիջումներով:To top