< Ինչպե՞ս լավ ինքնազգացողություն ունենալ ամռանը
13.06.2014 Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

ԱՀԱԶԱՆԳ

Վաղահաս կարտոֆիլի, լոլիկի, տաքդեղի և սմբուկի ցանքատարածություններում տեղադրված ֆերոմենային թակարդների տվյալները ցույց են տալիս, որ ցեցերի թիթիռների թվաքանակը զգալիորեն մեծացել է և գնալով աճում է: ԳԱՄԿ-ը խորհուրդ է տալիս կազմակերպել կարտոֆիլի և լոլիկի ցեցերի դեմ մասսայական , քիմիական պայքարի միջոցառումներ, օգտագործելով հետևյալ միջատասպան պրեպարատներից մեկը`   -Բելտ (1.0 լ/հա), -Մատչ (0.4 լ/հա), -Ադմիրալ (0.5 մլ/հա), -Կոնֆիդոր (0.3 լ/հա), -Կոնֆիդոր մաքսի (0.1 լ/հա), -Կալիպսո (0.3 լ/հա), -Դանադիմ, 400 Խ.Է. (2.0 լ/հա), -Դեցիս, 2,5 %, Խ.Է. (0,2 լ/հա), -Զոլոն 35, (1,5-2,0 լ/հա), -Արրիվո Խ.Է. (0,16 լ/հա), -Շերպա, 25 Խ.Է. (0,16 լ/հա) և բարձր կենսաբանական արդյունավետություն ունեցող այլ նյութեր:   Բարձր արդյունավետություն են ապահովում նաև` -Ֆիտովերմ Մ (0,5%) + Մատչ (0.05%), -Ֆիտովերմ Մ (0.5%) + Ադմիրալ (0.05%), -Ֆիտովերմ Մ (0.5%) + Ակտարա (0.08%), -Ֆիտովերմ Մ (0.5%) + Կոնֆիդոր (0.1%) բույսերի պաշտպանության միջոցների համակցումները:To top