< Բոստանային մշակաբույսերի գլխավոր վնասատուները և հիվանդությունները ու դրանց դեմ պայքարի միջոցառուները
31.05.2014 Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

Հայտարարություն

Սույն թվականի հունիսի 8-ին և դրան հաջորդող յուրաքանչյուր շաբաթ և կիրակի օրերին Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Կասյան փողոցի վերին հատվածում կազմակերպվելու են գյուղատնտեսական մթերքների տոնավաճառներ: Տոնավաճառներին մասնակցության գրանցման համար դիմել «Արմավիրի -ի գյուղատնտեսության աջակցության մարզային կենտրոն» ՓԲԸ (հասցե` 377760, Ք. Արմավիր,Աբովյան 71, (0237) 2-26-09 ,ֆաքս 2-05-42 www.armavir.agro.am, E-mail armavir-gamk@inbox.ru     :To top