,,ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ''

Հիմնադիր

 ,,Արմավիրի գյուղատնտեսության աջակցության մարզային կենտրոն'' պետական փակ բաժնետիրական ընկերություն

 

 

Հրատարակվում է

 2000 թվականի մարտ ամսից:

 

 

Առաքելությունը

 Նպաստել օպերատիվ, ճշգրիտ, գյուղատնտեսական, մասնագիտական  տեղեկատվության ապահովմանը, հասարակական հնչեղություն հաղորդել  համայնքների հիմնախնդիրներին:

 

 

Նպատակը

 Աջակցել ագրոսուբյեկտներին գյուղատնտեսական առաջավոր տեխնոլոգիաների ներդրման, գյուղմթերքների արտադրության ծավալների ավելացման, եկամտաբերության բարձրացմանգործում: