< ԱՅԳՈՒ ՏԵՂԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ԵՎ ՀՈՂԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ ՏՆԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
29.03.2012 Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

ՄիջոցառումներՄարտ  ամսին  գյուղ մշակաբույսերի  հիվանդությունների  և վնասատուների  դեմ պայքարի


Պտղատու այգի


Շարունակել էտի աշխատանքները, ծառերի բները մաքրել կիսապոկ կեղեևներից, բները և կմախքային ճյուղերը սպիտակեցենել 20%-ոց Կրակաթի լուծույթով /10լ ջրին 2կգ չհանգած կիր/, ավելացնել 2 կգ թարմ գոմաղբ կամ կավահող կեղևակերների, ոսկեբզեզների, սև քաղցկեղի և արևահարության դեմ: Մինչև բողբոջների ուռչելը ծառերը սրսկել 3 %-ոց Բորդոյան հեղուկի  լուծույթով /10լ ջրին 300գ պղնձարջրասպ և 300գ չհանգած կիր/` ծակոտկեն բծավորության, մոնիլյոզի, դեղձենու տերևների գանգրոտության, ընդավորների քոս հիվանդության դեմ:

Բանջարանոցային կուլտուրաներ

Հողի նախապատրաստումը ցանքին. կատարել հողի կրկնավար, չիզել-հարթեցում: Սածիլանոցում կատարել պրոֆիլակտիկ միջոցառում բակտերյալ, վիրուսային, սնկային հիվանդությունների և վնասատուների դեմ:


To top