< ԿՈՃԱՊՂՊԵՂ` ՆՈՒՅՆ ԻՆՔԸ` ԻՄԲԻՐ /Ginger եւ Zingiber Officinale/
07.12.2012 Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

ՄիջոցառումներՆոյեմբեր ամսին  գյուղ մշակաբույսերի  հիվանդությունների  և վնասատուների  դեմ պայքարիՊտղատու այգի

    Տերևաթափի նախօրյակին կատարել սրսկումներ Բորդոյան հեղուկի 3%-ոց լուծույթով              /10լ ջրին 300գ պղնձարջրասպ և 300գ չհանգած կիր/` ծակոտկեն բծավորության, մունիլյալ այրվածք հիվանդությունների դեմ: Բազմամյա տնկարկներում կազմակերպել մկնանման կրծողների դեմ պայքարի միջոցառումներ` 1հա-ին ծախսելով  125գ ցինկֆոսֆիդ, 4կգ ցորենի կամ գարու հատիկ, 200գ բուսական ձեթ կամ գլիֆտոր /5կգ հատիկին 25-30գ գլիֆտոր/: Գրավչանյութը գդալի միջոցով լցնում են բնանցքերի մեջ:


To top