< ԱԽՏԱՀԱՆՈՒՄՆԵՐԸ ԲԱՐՁՐ ԲԵՐՔԻ ԵՐԱՇԽԻՔ
07.12.2012 Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

Գյուղատնտեսական կենդանիների արյան մակաբույծային հիվանդությունները
    Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում հանրապետությունում մեծ տարածում են ստացել գյուղատնտեսական  կենդանիների արյան մակաբույծային հիվանդությունները, որոնք պատճառ են հանդիսացել կենդանիների մթերատվության, մատղաշների աճի և զարգացման անկման, ինչպես նաև որոշ տնտեսություններում հղի կենդանիների վիժումների և անկումների:    Արյան մակաբույծային հիվանդություններից բաբեզիոները /պիրոպլազմոզներ/ և թեյլերիոզները միշտ էլ տարածված են ևել մեր հանրապետությունում, սակայն Խորհրդային տարիներին իրականացրած զանգվածային կանխարգելիչ միջոցառումների շնորհիվ նրանք համարյա վերանալով կրում էին սպորադիկ բնույթ, իսկ անապլազմոզը վերջին 30 տարիների ընթացքում մեզ մոտ չէր ախտորոշվել:
    Ներկայումս նոր ցևատեսակների ներկրման, կանխարգելիչ միջոցառումների լրիվ բացակայության հետևանքով այս հիվանդությունները կրկին գլուխ են բարձրացրել, տարբեր տարածաշրջաններում կրելով տևաճարակային բնույթ: Պիրոպլազմիդոզները  /պիրոպլազմոզ և թեյլերիոզ/, կենդանիների մեծ խումբ հիվանդություններ են, որոնց հարուցիչները մակաբուծվոըւմ են էրիթրոցիտներում և մոնոնուկլեար համակարգի բջիջներում: Այս հիվանդությունները պատկանում են բնական օջախային և տրանսմիսիվ հիվանդությունների թվին: Արոտավայրային տզերը հանդիսանում են այս հարուցիչների փոխանցողները: Պիրոպլազմիդոզներով հիվանդանում են տավարը, ոչխարները, ձիերը, խոզերը և շները: Յուրաքանչյուր կենդանատեսակ ունի իրեն յուրահատուկ հարուցիչը: Ինվազիոն պրոցեսի բարդությունը կախված է հարուցիչի ախտածնությունից, տիրոջ օրգանիզմի բնական դիմադրողականությունից, նրա վրա մակաբուծվող տզերի քանակներից և այլ գործոններից: Արտաքին միջավայրում չորանալիս բաբեզիդները արագ ոչնչանում են: Դիակներում մեկ օրից նրանք քայքայվում են: Բաբեզիդներով վարակված արյունը դանդաղ սառեցնելիս, -1960C ջերմաստիճանի պայմաններում նրանք իրենց կենսունակությունը պահպանում են մինչև 2 տարի:
    Պիրոպլազմոզները սուր ընթացք ունեցող տրանսմիսիվ հիվանդություններ են, որոնց բնորոշ են կայուն տենդը, սակավարյունությունը, տեսանելի լորձաթաղանթների դևնությունը, հեմոգլոբինամիզությունը և օրգանիզմի այլ կենսական նշանակություն ունեցող ֆունկցիաների խանգարումը:  Տավարի մոտ հիվանդության գաղտնի շրջանի տևողությունը կազմում է 8-14 օր:
    Հիվանդությունը սկսվում է մարմնի ընդհանուր ջերմաստիճանի կտրուկ բարձրացումով և այդ մակարդակի վրա մնում է հիվանդության ողջ շրջանում: Տավարի մոտ 40-80% ընկնում է կաթնատվությունը, կաթը ստանում է դևին, երբեմն էլ կարմիր գունավորում և դառը համ: Այնուհետև ի հայտ են գալիս սակավարյունության, իսկ հետագայում նաև դևնախտի նշանները: Կենդանիների մոտ ընկճվում են ախորժակը և շնչառությունը, իսկ պուլսը արագանում է: Բնորոշ նշաններից են ընդմիջվող փորլուծը և փորկապը, ինչպես նաև նախաստամոքսների կայուն ատոնիան: Հիվանդ կենդանիների մոտ նկատվում է հաճախամիզություն և հեմոգլոբինամիզություն: Արյունը լինում է ջրիկ, էրիթրոցիտների քանակները նվազելով հասնում են մինչև 2.5մլն, հեմոգլոբինի քանակությունը նվազում է 25-32%, իսկ լիմֆոցիտների քանակները ավելանում են 71%: Վերը նշված կլինիկական նշանները, հիվանդ կենդանիների մոտ առավել արտահայտված են լինում հիվանդության երկրորդ օրը, իսկ իրենց առավելագույն արտահայտվածությանն են հասնում 3-4 օրերի ընթացքում: Հիվանդ կենդանիներին ժամանակին հայտնաբերելու և բուժելու դեպքում, կենդանիների առողջացումը կատարվում է ավելի արագ: Հնարավոր է, որ հիվանդության 3 կամ 4 օրը կենդանինները պիրոպլազմոզից տան մասսայական անկումներ: Թեյլերիոզները սուր և ենթասուր ընթացք ունեցող տրանսմիսիվ հիվանդություններ են, արանք արտահայտվում են մակերեսային ավշային հանգույցների ծավալի մեծացմանը, տենդի, սիրտ-անոթային և մարսողական համակարգերի օրգանների գործունեության խանգարման, հյուծվածության և բարձր անկումների նշաններով:

Հիվանդության գաղտնի շրջանի տևողությունը կազմում է 6-12 օր: Ըստ ընթացքի` թեյլերիոզը կարող է լինել սուր և ենթասուր: Հիվանդության առաջին ախտանիշներից են միակողմանի, տզերի կծելու հատվածներին մոտիկ, մակերեսային ավշային հանգույցների ծավալի 2-4 անգամ մեծացումը: Ավշային հանգույցները շոշափելիս հայտնաբերում ենք նրանց ծավալի մեծացում, անշարժություն, տևային ջերմաստիճանի բարձրացում և ցավազրկություն: Առաջին նշանների ի հայտ գալուց 1-3 օր անց կենդանիների մոտ բարձրանում է մարմնի ընդհանուր ջերմաստիճանը և մնում է կայուն հիվանդության ողջ ընթացքում: Հիվանդության այս շրջանում, եթե կատա-րենք ավշային հանգույցների ծակում, պատրաստենք քսուքներ և ներկենք ըստ Ռոմանովսկու, ապա կհայտնաբերենք մակրոմերոնտներին, իսկ ջերմաստիճանի բարձրացումից 2-3 օր անց ծայրամասային արյունից պատրաստված քսուկներում արդեն կհայտնաբերվեն հարուցիչների էրիթրոցիտային ձևերը: Հիվանդությունների նշաններից են նաև ախորժակի անկումը, կովերի մոտ կաթնատվության նվազումը, արյունային փորլուծը և դժվարացած միզազատությունը: Մեզի գույնը մգանում է, բայց չի փոխվում: Հիվանդության սկզբում տեսանելի լորձաթաղանթերը լինում են գերարյունային, այնուհետև գունատվում են, հետագայում ստանում են թեթև դևնավուն երանգավորում և պատվում են բազմաթիվ արյան զևումներով: Հիվանդ կենդանիների մոտ կարող են հայտնաբերվել այտուցներ: Երբեմն կրծի, փռշտի, ականջների ներքին մակերեսի, պոչի հիմքի մաշկի վրա կարող են նկատվել կետային արյան զևումներ: Կենդանիների պուլսը և շնչառությունը լինում են արագացած: Արյան մեջ հայտնաբերվում է էրիթրոպեիա, հեմոգլոբինեմիա և լեյկոցիտոզ, ինչպես նաև նորմոբլասներ, բազոֆիլային հատիկավորություն և Ժոլիի մարմիններ պարունակող էրիթրոցիտներ: Հիվանդ կենդանիները մեծ մասամբ լինում են պառկած, հղի կովերը վիժում են, արտաքին գրգռիչների նկատմամբ լինում են անտարբեր: Հիվանդության սկզբից 6-8 օր անց մարմնի ընդհանուր ջերմաստիճանը սկսում է նվազել և կենդանիները սատկում են: Հիվանդության ենթասուր ընթացքի դեպքում, նույնպես մեծանում են մակերեսային ավշային հպանգույցները, նկատվում է ընդհանտվող տենդ, խանգարվում է մարսողական համակարգի օրգանների գործունեությունը: Կենդանիները հյուծվում են, թուլանում են  և սրտային գործունեության խանգարման և ինքնաթունավորման հետևանքով տալիս են զգալի քանակությամբ անկումներ:

         Անապլազմոզը լայն տարածում ունի ամբողջ  աշխարհում, անգամ զարգացած այնպիսի երկրում, ինչպիսին է ԱՄՆ, որտև այս հիվանդությունից տավարի անկումները կազմում է 50%: Յուրաքանչյուր տարի անապլազմոզի բռնկումներ արձանագրվում են նաև մեր հարևան Ադրբեջանում և Իրանում:

           Անապլազմոզի հարուցիչը նախակորիզավոր է, որը հիվանդներից առողջներին փոխանցվում է արոտավայրային տզերի, ինչպես նաև քոռուկների և մոծակների օգնությամբ, որնց թռիչքի երկարությունը երբեմն կարող է հասնել 1,5 մինչև 10կմ և ավելին: Հարուցիչները  հիվանդներից առողջներին կարող են փոխանցվել անասնաբուժական մասնագետների  չախտահանված գործիքների և ներարկման ասևների միջոցով: Անապլազմոզով հիվանդանում են տավարը, ոչխարները և վայրի որոճողները: Յուրաքանչյուր կենդանատեսակ ունի  իրեն բնորոշ հարուցիչը, սակայն վայրի որոճողներից` մանր ևջերավոր անասունները կարող են բնության մեջ ստևծել այս հիվանդության մշտապես գործող բնական օջախները: Սովորաբար մեր հանրապետությունում անապլազմոզը արձանագրվում է ամռանը և աշնան ամիսներին, երբեմն պիրոպլազմոզի և թեյլերիոզի հետ համատև:

          Ներկայումս հայտնի է, որ այս հիվանդության գաղտնի շրջանի տևողությունը 20-80 օր է: Հասակավոր տավարի մոտ անապլազմոզը սովորաբար ունենում է սուր ընթացք: Հիվանդության սկզբում կենդանիների մարմնի ընդհանուր ջերմաստիճանը կարող է բարձրանալ հասնելով մինչև 410: Տեսանելի լորձաթաղանթները սկզբում գունազրկվում, այնուհետև ձեռք են բերում թույլ կամ դևնավուն արտահայտված երանգ: Նվազում կամ անհետանում է ախորժակը: Խանգարվում է սիրտ-անոթային  և շնչառական  համակարգերի գործունեությունը: Կենդանիներն արագորեն հյուծվում են, նկատվում է մարսողական համակարգի օրգանների ատոնիա: Արյունը լինում է ջրիկ և գունազրկված, նրանում հայտնաբերվում են անիզացիտոզ, պոյկիլոցիտոզ և պոլիքրոմալիա, էրիթրոցիտներում մակաբույծների քանակը հասնում է 40-50%:

Խրոնիկական անապլազմոզն արտահայտվում է ընդհատվող տենդի, լորձաթաղանթների գունազրկման կամ դևնության, մարսողական որոշ օրգանների ատոնիայի նշաններով: Արյան մեջ մակաբույծների քանակները տատանվում են 1-10% սահմաններում: Այս դեպքում ծայրամասային արյան մեջ էրիթրոցիդների քանակները նվազելով հասնում են 420-950 հազարի: Անապահով գոտու մատղաշները հիվանդանում են անապլազմոզի թեթև ձևով, սակայն դրսից ներկրված կենդանիների մոտ արձանագրվում են անկման դեպքեր: Մեր կողմից հետազոտված կենդանիների մոտ բացի վերը նշված ախտանիշներից նկատվում էին հեմոգլոբինամիզություն (մեզը կարմիր գույնի կամ մուգ, բայց պարզ, առանց նստվածքի), վիժումներ, հասակավոր տավարի մոտ երբեմն նյարդային երևույթներ անհանգստության ձևով, տեսանելի լորձաթաղանթների արտահայտված դևնություն և հանկարծակի անկումներ:
    Հերձելիս ենթամաշկային բջջանքի, լորձաթաղանթերի, շճաթաղանթերի և մկանների արտա-հայտված դևնություն, արյունը ջրիկ և գգունազրված, սիրտը ծավալով մեծացած, թոքերում էմֆիզեմայի նշաններ, լյարդը դևնավուն, ծավալով մեծացած, լևապարկը մածուցիկ և լևիով լի: Փայծաղը ծավալով մեծացած է: Երակների կտրվածքը մուգ դևնավուն գույնի է և այլն: Արյան մակաբույծային հիվանդությունները ախտորոշվում են համաճարակաբանական տվյալ-ներով (հաշվի առնելով արոտային տզերի, արյունածուծ միջատների առկայությունը), կլինիկական նշանների, ախտաբանաանատոմիական փոփոխությունների և արյան քսուքի լաբորատոր հետազոտության հիման վրա, ինչպես նաև շճաբանական հետազոտության արդյունքներով: Այս երեք հիվանդություններն անհրաժեշտ է տարբերակել նախ միմյանցից, այնուհետև լեպտոսպիրոզից, անապլազմոզից, որոշ թունավորումներից և այլն:
    Պիրոպլազմոզի բուժման նպատակով առաջարկվում է ներկայումս հանրապետության անասնա-բուժական դևատներում առկա են դիպրոկարբ, նոզոմիլ և բաբեքս դևամիջոցները, որոնք նույնպես կարելի է կիրառել թեյլերիոզի և անապլազմոզի բուժման նպատակով: Թեյլերիոզի և անապլազմոզի բուժման համար, բացի վերը նշված դևամիջոցներից, առաջարկվում են նաև տետրացիկլինի խմբին պատկանող հակաբիոտիկները (օքսիտետրացիկլին, օքսիրալա, նիտոքս և այլն): Բարձր բուժական արդյունավետություն են ցուցաբերում նաև սուլֆանիլամիդային դևամիջոցները: Բուժման հակամակաբույծային դևամիջոցների հետ զուգընթաց նշանակում են նաև ախտածնաբուժություն, միաժամանակ բարելավելով կերակրման և խնամքի պայմանները:

Անասնաբուժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր`  Հովհաննես ՆաղաշյանՄշակումը` ԳԱՀԿ Ուսուցման և նորարարական ծրագրերի բաժին


 

 


To top