25.01.2012

ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԵԼ ԿԱՐՏՈՖԻԼԻ ՊԱԼԱՐՆԵՐԸ ՏՆԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

Կարտոֆիլը պատկանում է այն մշակաբույսերին, որոնց մոտ շատ բարձր է բերքի քանակի ու որակի կախվածությունը տնկանյութի որակից: Կարտոֆիլը տարիներ շարունակ միևնույն տեղում մշակելու դեպքում պալարներում կուտակվում են վնասակար վիրուսային և...Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

25.01.2012

Դուալ Գոլդ 960 գ/լ Խ. Է.

Յուրահատուկ հերբեցիդ է կաղամբի, շաքարի ճակնդեղի, եգիպտացորենի, արևածաղկի մշակաբույսերի դաշտերը միամյա հացազգի և մի շարք երկշաքիլ մոլախոտերից պաշտպանելու համար:Ազդող նյութը` մետոլաքլոր 960 գ/լ:Առավելություններ*   Բարձր...Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

25.01.2012

ԿԵՆՍԱՀՈՒՄՈՒՍ

Հողի բերրիության պահպանումը և բարելավումը համարվում է գյուղատնտեսության վարման կարևորագույն խնդիրներից մեկը: Հանքային պարարտանյութերով միակողմանի պարարտացումը /հիմնականում ազոտական պարարտանյութեր/ բերում է հողում սննդատարրերի և...Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

25.01.2012

ԵՐԻՑՈՒԿԻ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Հայկական տարանունները - օշոշ, հավածաղիկ, արգանդախոտ, խնծադեղ, կոկոռճիկ, կուծուռի, լալապնդիկ։Դեղատնային երիցուկը բարդածաղկավորների (Compositae) ընտանիքին պատկանող բուրումնավետ, միամյա բույս է։ Ունի մինչև 60 սմ բարձրություն։ Արմատն...Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

25.01.2012

Դանդուռը (պորտուլակ) մոլախոտ չէ, դեղ է

Դեռեւս Հիպոկրատի ժամանակներից դանդուռն օգտագործել են անքնության դեպքում, թունավոր օձերի կծելուց առաջացած վերքերը բուժելու, եւ առհասարակ` վերքեր բուժելու համար: Այն օգտագործվում է նաեւ մեղվի խայթոցի դեպքում ու դիզենտերիայի բուժման...Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

13.12.2011

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ

Տեխնոլոգիայի անվանումը- Կորիզավորների նոր ներմուծված կլոնային ցածրաճ պատվաստակալների աճեցման տեխնոլոգիան:Ներածություն-Կորիզավոր պտղատեսակների` ծիրանենի, դեղձենի, սալորենի և շլորենի տնկանյութի արտադրողականության բարձրացման և...Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ), Ուղեցույցներ և ձեռնարկներ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

17.11.2011

ԴԵՂԱԲՈՒՅՍԵՐ

ԲազուկԲազուկ (լատիներեն` Beta) - թելուկազգիների ընտանիքին պատկանող միամյա կամ երկամյա բույս։Բազուկի արմատային համակարգը բաղկացած է հաստացած գլխավոր արմատից և բարակ արմատային ճյուղավորումների խիտ ցանցից, որոնք գլխավոր արմատից...Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

03.11.2011

ՀՈՐԹԱՆՈՑԸ ՆՈՐԱԾԻՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Այն ֆերմերային տնտեսություններում, որտեղ առանձին կառուցված հորթանոց չկա, անհրաժեշտ է հորթերի աճեցման համար հարմարեցնել կովանոցի մի մասը, որը պետք է առանձնացվի մինչև  առաստաղը ընդգրկող պատով: Յուրաքանչյուր  հորթի հաշվով...Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

01.11.2011

ԲԱԼԻ ԱՐԺԵՔԸ

  Բալն արժեքավոր դիետիկ սննդամթերք է, իսկ դեղագործության մեջ բալի օշարակը հաճախ է օգտագործվում դեղորայքի համը լավացնելու համար: Որպես դեղամիջոց` շատ է օգտագործվում բալենու չորացած հյութը (սոսնձանման նյութ): Այն շատ լավ...Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

01.11.2011

ՈՉԽԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ԱՅԾԵՐԻ ԿԵՐԱԿՐՈՒՄ

Ոչխարները արոտային կենդանիներ են և ի հաշիվ շարժուն վերին շրթունքի` նրանք արածում և հավաքում են արոտի մակերեսի մանր խոտաբույսերը: Ոչխարներն ու այծերը 100 կգ կենդանի զանգվածի հաշվով օրական ուտում են 3.2-3.8 կգ չոր նյութ: Կերաբաժնի...Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

01.11.2011

ԿԵՐԻ ԿՈՒՏԱԿՄԱՆ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆ

Խոտը գյուղատնտեսական կենդանիների կերակրման համար առավել տարածված կերակրատեսակներից մեկն է: Այն իր մեջ պարունակում է մեծ քանակությամբ լիարժեք պրոտեին, կարոտին և հանքային նյութեր: Հումքը և հնձման ժամկետները: Խոտի կուտակման համար...Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

01.11.2011

ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՈՐՈՆՔ ԱՌԱՋԱՆՈՒՄ ԵՆ ՎԻՏԱՄԻՆՆԵՐԻ ՊԱԿԱՍՈՒԹՅՈՒՆԻՑ /ԱվԻՏԱՄԻՆՈԶՆԵՐ/

Մատղաշների մոտ ՙA՚ վիտամինի պակասությունը կարող է առաջանալ դեռ հղիության շրջանում, երբ մայրերի կերաբաժինը չի պարունակում անհրաժեշտ քանակի կարոտին, որը և  հետևանք է գառների փորլուծի և բրոնխների ու թոքերի բորբոքումների:...Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

01.11.2011

ԱՇՆԱՆԱՑԱՆ ՀԱՑԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ՑԱՆՔԻ ՆՈՐՄԱՆ

 Աշնանացան ցորենի ցանքի չափավոր նորմայի սահմանումը բույսերի  մշակության միջոցառումների համալիրում կարևոր հարցերից մեկն է, որը միշտ էլ անհանգստացրել է երկրագործին: Ցանքի  նորմայի որոշումը կախված է մի քանի...Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

28.10.2011

ՀԱՑԱՀԱՏԻԿԱՅԻՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Հացահատիկային մշակաբույսերի հիվանդություններից Հանրապետությունում տարածված են ու զգալի վնաս են պատճառում մրիկները, ժանգերը, ալրացողը,...Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ), Խորհրդատվական նյութեր (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

27.10.2011

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Բոլոր գյուղացիական /ֆերմերային/ տնտեսություններին և գյուղացիական կազմակերպություններինՇարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ), Խորհրդատվական նյութեր (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

17.10.2011

ՑԵՈԿԱՐԲՈՖՈՍ

Համալիր, բարդ, նիտրատներից զուրկ, կատարելագործված հանքայի պարարտանյութԱզոտ – 20% (առանց նիտրատների)Ֆորֆոր – 16% (P2O5-ի հաշվարկված)Բույսին անհրաժեշտ 11 միկրոէլեմենտներFe2O3 – 0.79%; CaO – 2.74%; MgO – 0.64%;Na2O3 – 0.39%; K2O3 –...Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

17.10.2011

ԲԱՅԿԱԼ ԷՄ-1 ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԿԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ

        Բայկալ ԷՄ 1-ը կաթնաթթվային, ֆոտոսինթեզող, ազոտ ֆիքսող մանրէների, դրոժների և ակցինոմիցետների, տարբեր տեսակի սնկերի շտամի համալիր է: Գիտա-կանորեն ապացուցված է, որ հողում բնակվող դրական...Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

17.10.2011

ՙԱզոցեովիտ-1՚ կենսապարարտանյութերի նկարագրությունը.

Պատրաստուկն ունի բազմակի ազդեցություն, որը պայմանավորված է առաջին հերթին դրանում պարունակվող մանրէների բացառիկ հատկություններով, որոնք ցուցաբերում են եռակի ազդեցություն, հարստացնում բնահողը կենսաբանական ազոտով, արտադրում...Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ), Խորհրդատվական նյութեր (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

17.10.2011

ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ է ԻՄԱՆԱԼ….

Կիվիի պտուղները իրենց հատկություններով շլացրել են գիտնականներին Ճապոնական գիտնականները գտնում են,որ կիվիից օգտակար միրգ չկա: Նրանք ուսումնասիրել են բազմաթիվ մրգեր և եզրակացրել,որ կիվին իր օգտակարությամբ գերազանցում է...Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

17.10.2011

ԾՆԵԲԵԿ

Դեղաբույսն ունի նաև այլ հայկական տարանուններ`  ծնեփակ, մալաժոր, սափառնիա: Բույսը պատկանում է   ծնեբեկազգիների ընտանիքին, ունի 120-150 սմ բարձրություն, դեղնավուն ծաղիկներ, իսկ տերևները   մանր են, թելանման...Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

13.10.2011

ԿԱՐՏՈՖԻԼԻ ԲԵՐՔԱՀԱՎԱՔԸ ԵՎ ՁՄԵՌԱՅԻՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ

Կարտոֆիլի բերքահավաքը բավականին աշխատատար և պատասխանատու աշխատանք է: Նրա որակից է կախված պալարների պահպանումը և արդյունավետությունը: Պալարների առավելագույն բերքը ապահովում է կարտոֆիլի բույսի լրիվ հասունացման ժամանակ: Դա...Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

07.10.2011

ՊՏՈՒՂ-ԲԱՆՋԱՐԵՂԵՆԻ ՉՈՐԱՑՄԱՆ ԱՐԴԻ ՎԻՃԱԿԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Մեր հանրապետությունում պտուղ-բանջարեղենի չորացումը համարվում է գյուղատնտեսական հումքի վերամշակման հեռանկարային ճյուղերից մեկը: Սակայն գյուղատնտեսական հումքի   պահածոյացման այս բնագավառը երկար տարիներ արտադրական...Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

23.09.2011

ԶԳՈՒՇԱՑԵՔ ԴԱԲԱՂԻՑ

            Դաբաղի մասին:      Ընտանի և վայրի երկկճղակավոր կենդանիների, /խոշոր և մանր եղջերավոր անասուններ, խոզեր/ արտակարգ սուր ընթացքով վիրուսային հիվանդություն...Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ), Խորհրդատվական նյութեր (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

23.09.2011

Խոշոր եղջերավոր անասունների բրուցելիոզ

    Brucella Abortus բակտերիան բրուցելիոզի հարուցիչն է, որը շատ վարակիչ և արագ տարածվող հիվանդություն է: Այն վարակված անասունների մոտ առաջացնում է վիժումներ: Վարակված կովը սովորաբար վիժում է 1 անգամ, բայց հետագա...Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ), Խորհրդատվական նյութեր (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

23.09.2011

ՍԻԲԻՐԱԽՏ

Սիբիրախտը գյուղատնտեսական կենդանիների սուր ընթացող վարակիչ հիվանդություն է: Սիբիրախտով հիվանդանում են գյուղատնտեսական բոլոր կենդանիները: Հիվանդության նկատմամբ զգայունակ է նաև...Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ), Խորհրդատվական նյութեր (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

08.09.2011

ՖԵՐՄԵՐՆԵՐԻ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ

Հասարակության բոլոր ձևերում, սկսած քարե դարից մինչև մեր օրերը, մարդկության առաջ կանգնած է եղել որոշակի շարժիչ ուժերի առկայությամբ նյութական բարիքների ստեղծումը, իսկ ազգաբնակչության աճի հետ միաժամանակ բարձրացել է պահանջը գյուղ....Շարունակել

Կատեգորիա Նորություններ Արմավիրի ԳԱՄԿ-ից, ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

07.09.2011

ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

  ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարության 2010 թվականի հաշվետվության համաձայն, 2010  թվականի հունվար-նոյեմբեր ամիսներին գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալը  կազմել է 596.7 մլրդ դրամ, որը նախորդ տարվա նույն...Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

02.08.2011

Միջոցառումներ

Օգոստոս ամսին գյուղ մշակաբույսերի հիվանդությունների և վնասատուների դեմ պայքարի Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Արմավիրի ԳԱՄԿ), ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

12.07.2011

Կակաո - աստվածների սնունդ

Theobroma cacao-կակաո. պատկանում է Sterculiaceae ընտանիքին։ Կակաոյի հայրենիքը Օրինոկո գետի ավազանն է։ Հիմնական տեսակներն են նաեւ Dombeya vallichii (հայրենիքը՝ Մադագասկար) եւ Cola (հայրենիքը՝ Կենտրոնական եւ Արեւմտյան Աֆրիկա)։ Այս...Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

12.07.2011

ՀՆԱԳՈՒՅՆ ԴԵՂԱՄԻՋՈՑՆԵՐ

Հայ բժշկապետ Ամիրդովլաթի «Անգիտաց անպետե գիրքը, որը միջնադարյան հայկական դեղագիտության հանրագիտարան է հանդիսանում (գրքում դեղանունները տրված են 5 լեզուներով` հայերեն, հունարեն, լատիներեն, արաբերեն եւ պարսկերեն), 3500-ից ավելի...Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

01.07.2011

AM - 05/11 ՙԿորիզավորների նոր ներմուծված կլոնային ցածրաճ պատվաստակալների աճեցման տեխնոլոգիան՚

Կորիզավոր պտղատեսակների` ծիրանենի, դեղձենի, սալորենի և շլորենի տնկանյութի արտադրողականության բարձրացման և նրանցով հիմնված տնկարկների լիարժեք ինտենսիվացման նպատակով ՌԴ Կրասնոդարի մարզից ՀՀ ներկրվել է կլոնային ճանապարհով բազմացող...Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ), Նոր տեխնոլոգիաներ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

01.07.2011

AM 04/11 Խաղողի այգիներում (սեղանի սորտեր) հիվանդությունների և վնասատուների դեմ պայքարի առաջավոր տեխնոլոգիաների ներդրում

2.Ծրագրի նպատակներըՆերդնել տեղնոլոգիաներ և կիրառել նոր պատրաստուկներ խաղողի սեղանի  սորտերի հիվանդությունների և վնասատուների դեմ, նպատակ ունենալով կրճատել սրսկումների քանակը, միաժամանակ ապահովել կենսաբանական բարձր...Շարունակել

Կատեգորիա Նոր տեխնոլոգիաներ (Արմավիրի ԳԱՄԿ), ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

01.07.2011

AM 03/11 ՙՖլոր Հումատ՚ կենսապարարտանյութի կիրառումը ձմերուկի ցանքատարացծքներում:

2.Համառոտ  բովանդակությունը:ՙՖլոր Հումատ՚-ը էկոլոգիապես մաքուր, հումինային պատրաստուկ է, որը ստացվել է քաղցրահամ լճերի տիղմից, հումուսի անջատման միջոցով: Հումինային պատրաստուկը արտադրվում է որպես կենսաբանական ակտիվ նյութ և...Շարունակել

Կատեգորիա Նոր տեխնոլոգիաներ (Արմավիրի ԳԱՄԿ), ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

01.07.2011

Ծրագրի անվանումը: AM 01/11 Տեղական նոր, խոշորապտուղ պոմիդորի Մուսալեռ սորտի մշակության տեխնոլոգիայի ներդրում

      2. Ծրագրի նպատակը: Արարատյան հարթավայրի պայմաններում ներդնել խոշորապտուղ, սեղանի օգտագործման համար նախատեսված   պոմիդորի Մուսալեռ  նոր սորտը, որը բարձր բերքատու է, համեմատաբար...Շարունակել

Կատեգորիա Նոր տեխնոլոգիաներ (Արմավիրի ԳԱՄԿ), ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

20.06.2011

Վարունգ

Կարելի է ցանել մինչև օգոստոսի 1 ընկած ժամանակահատվածը:I. Վնասված վարունգի դաշտերը, որոնց բույսերը ունեցել ին 30-50սմ երկարություն և ամրացած արմատավզիկով 1-ին և 2-րդ կարգի ճյուղավորություններ, հնարավոր է լրացուցիչ միջամտության...Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ), Խորհրդատվական նյութեր (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

20.06.2011

Պոմիդորի, տաքդեղի և բադրիջանի սածիլների աճեցումը

Պոմիդորի տաքդեղի և բադրիջանի սածիլները Արարատյան հարթավայրի պայմաններում կարելի է աճեցնել, ջերմատան,  տաքացվող  և արևային ջերմոցներում, բաց գրունտի սածիլանոցներում , իսկ նախալեռնային և լեռնային շրջաններում միայն...Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ), Խորհրդատվական նյութեր (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

20.06.2011

Լոբի

Նպատակահարմար է ցանքը կատարել օգտագործելով եգիպտացորենի կամ նմանատիպ շարահերկ մշակաբույսերի հիմնովին վնասված, որոշ չափով մաքուր դաշտերը, ցանքը կատարելով 13-15սմ միջբուսային հեռավորությամբ` բնում 2-ական սերմերով: Հակառակ դեպքում...Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ), Խորհրդատվական նյութեր (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

20.06.2011

Եգիպտացորեն

Վաղահաս սորտերը և հիբրիդները կարելի է ցանել մինչև հուլիսի 3-րդ տասնօրյակն ընկած ժամանակահատվածը` կողր կամ հատիկ ստանալու նպատակով:Կարելի է ցանքը կատարել շարահերկ մշակաբույսերի հիմնովին վնասված դաշտերում, որոնց միջշարքային...Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ), Խորհրդատվական նյութեր (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

20.06.2011

Դդումի մշակության տեխնոլոգիա

    Դդումը գյուղատնտեսական արժեքավոր մշակաբույս է: Այն օգտագործում է սննդի, վերամշակող արդյունաբերության մեջ: Ածխաջրերի, վիտամինների, հանքային աղերի և կարոտինների  պարունակությամբ  գերազանցում է շատ ...Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ), Խորհրդատվական նյութեր (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

20.06.2011

Տ Ա Ք Դ Ե ՂԻ ԵՎ ԲԱԴՐԻՋԱՆԻ ՄՇԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱԳՐՈՏԵԽՆԻԿԱՆ

Ցանքաշրջանառություն: Ցանքաշրջանառության մեջ  տաքդեղի և բադրիջանի համար լավագույն նախորդներն են `  բազմամյա  խոտաբույսերը,  բոստանային մշակաբույսերը,  կաղամբը, վարունգը և ընդեղենները, աշնանացան սպանախը,...Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ), Խորհրդատվական նյութեր (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

20.06.2011

ԲԱՆՋԱՐԱԲՈՍՏԱՆԱՅԻՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ԿԱՐԿՏԱՀԱՐՄԱՆ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՎԵՐԱՑՄԱՆԸ ՆՊԱՏԱԿԱՈՒՂՂՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ

 Միջոցառումները բոլոր մշակաբույսերի համար պետք է նպատակաուղղված լինի բույսի աճման և զարգացման պրոցեսների  վերականգմանը և արագացմանը: Բանջարաբոստնային մշակաբույսերը կարող են արագորեն վերականգնվել եթե իրականացնենք...Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ), Խորհրդատվական նյութեր (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

20.06.2011

Վաղահաս (միջավաղահաս) գլուխ կաղամբ և ծաղկակաղամբ

Աշնանաը բերք կստացվի, եթե սածիլումը կատարվի մինչև հուլիսի 3-րդ տասնօրյակի վերջը ընկած ժամանակահատվածը` նկատի ունենալով, որ դրանց բերքահավաքը սկսվում է սածիլելուց` 65-75 օր հետո:Հողի մշակության լրացուցիչ աշխատանքներ չկատարելու...Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ), Խորհրդատվական նյութեր (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

20.06.2011

Գազար և սեղանի ճակնդեղ

Ցանքը կատարել մինչև հուլիսի երրորդ տասնօրյակի վերջը:Գազարը անհրաժեշտ է ցանել հիմնովին կարկտահարված դաշտերի փոցխումից հետո: Տնտեսապես նպատակահարմար կլինի այդ նպատակով նախապատրաստել լոբու կամ մարգերով ցանված այլ մշակաբույսերի...Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ), Խորհրդատվական նյութեր (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

20.06.2011

Ձմերուկ և սեխ

Հարկ ենք համարում նշել, որ ձմերուկը և սեխը բավականին նուրբ մշակաբույսեր են և ուշացված ցանքեր կատարելու դեպքում հետագա մշակության ու խնամքի աշխատանքների ընթացքում հնարավոր են խնդիրների առաջացում, մասնավորապես դրանց պտղակալումը...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Արմավիրի ԳԱՄԿ), ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

20.06.2011

Բամիա

Արմավիրի մարզի կարկտահարությունից տուժած դաշտերի վերականգնման նպատակով առաջարկվող առաջնահերթ միջոցառումները: Կարկտահարությունից տուժած դաշտային և բանջարանոցային մշակաբույսերի դաշտերում, որտեղ ամբողջությամբ բույսերը ոչնչացել...Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

08.06.2011

Ճարպակալումը կանխող դդումը

Շնորհիվ հազվադեպ հանդիպող վիտամին Т-ի բարձր պարունակության` դդումը կարելի է համարել ամենալավ խավարտը տավարի կամ խոզի մսից պատրաստվող կերակրատեսակների հետ, քանզի վիտամին Т-ն նպաստում է ծանր սննդի մարսմանը և կանխարգելում է...Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

08.06.2011

ԿԱՐԿՏԱՀԱՐՎԱԾ ՊՏՂԱՏՈՒ ԱՅԳԻՆԵՐԻ ԽՆԱՄՔԸ

    Հանրապետության տարածքում հաճախակի դիտվող կարկտահարությունները  մեծ  վնաս են հասցնում պտղատու այգիներին: Կարկտահարության պատճառով ստեղծված բացասական հետևանքները հնարավոր է վերացնել կամ թուլացնել, եթե...Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ), Խորհրդատվական նյութեր (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

08.06.2011

Խաղողի կարկտահարված այգիների արագ վերականգնման միջոցառումները

Հայաստանի Հանրապետության այգեգործական շրջաններում խաղողի այգիների համար առավել վտանգավոր արհավիրքներից մեկը կարկտահարությունն է, որը հաճախ մեծ վնաս է պատճառում տնկարկներին:Կարկտահարությունը հիմնականում տեղի է ունենում վազի բուռն...Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ), Խորհրդատվական նյութեր (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

07.06.2011

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐԺԱՆԻ ՀՐԱՏԱՊ ԽՆԴԻՐՆԵՐ

      Բնության և մարդու փոխհարաբերությունները գնալով սրվում են, դառնում մարտական, որը ոչ մի լավ բան  չի խոստանում ի օգուտ մարդուն: Մարդը միայն պահանջողի դերում է հանդես գալիս, գրեթե ոչինչ չտալով...Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

07.06.2011

ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ԽՈՒՐՄԱՅԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ՎՆԱՍԱՏՈՒՆԵՐԸ, ՊԱՅՔԱՐԸ ՆՐԱՆՑ ԴԵՄ

Մեղրիի կեղծ վահանակիրՈւժեղ վարակվածության դեպքում մեկը մյուսին խիստ սեղմված էգերի գաղութները լայն շերտով ծածկում են ծառերի ճյուղերը և նրանց չորացման պատճառ դառնում: Մարտի վերջին, ապրիլի սկզբին թրթուրները դուրս են գալիս ծածկույթից...Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ), Խորհրդատվական նյութեր (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

Context- երբ առաջադեմ pagebrowser-ը ակտիվացված է tt_news-ը այս պիտակի փոխարեն օգտագործում է [pi_list_browseresults_displays_advanced] պիտակը Ցուցադրվող արդյունքները 51 to 100 out of 137