04.09.2013

Սեպտեմբեր ամսին գյուղ մշակաբույսերի հիվանդությունների և վնասատուների դեմ պայքար

1.Խոզանացան __Վարունգի տզերի դեմ օգտագործել Ավիրմեկի 0.1% /10լ ջրին 10մլ/ կամ Վերտիմեկի 0.1% /10լ ջրին 10մլ/ պրեպարատներից որևէ մեկը: Լվիճների դեմ կիրառել Նուրել-Դ 0.15% /10լ ջրին 15մլ/ կամ Կոնֆիդոր 0.03-0.05%...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ), Խորհրդատվական նյութեր (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

12.07.2013

ՉԻ ԱՐՏԱԳԱՂԹԻ

Հովտամեջ գյուղի բնակիչ Աշոտ Մխիթարյանին Արմավիրի մարզում գրեթե բոլորն են ճանաչում, ով առնչվում է գյուղատնտեսության, հատկապես պտղագործության հետ: Բարի, աշխատասեր, հողը սիրող ու հողի արժեքը գնահատող մարդ է Աշոտ Մխիթարյանը: ...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

01.07.2013

հուլիս ամսին յուղ մշակաբույսերի հիվանդությունների և վնասատուների դեմ պայքարի

Խաղող Օիդումի /սև/ դեմ օգտագործել Բայլետոնի 0.03% /10լ ջրին 3գ/ կամ Տոպազի 0.03% /10լ ջրին 3մլ/ կամ Զատոի 0.02% /10լ ջրին 2գ/ լուծույթները: Ողկուզակերի 3-րդ սերնդի թրթուռների դեմ օգտագործել Դեցիսի 0.06% /10լ ջրին...

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Արմավիրի ԳԱՄԿ), ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

27.06.2013

Գազար և սեղանի ճակնդեղ

Ցանքը կատարել մինչև հուլիսի երրորդ տասնօրյակի վերջը: Գազարը անհրաժեշտ է ցանել հիմնովին կարկտահարված դաշտերի փոցխումից հետո: Տնտեսապես նպատակահարմար կլինի այդ նպատակով նախապատրաստել լոբու կամ մարգերով ցանված այլ մշակաբույսերի...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

21.05.2013

ԲԱՈԲԱԲ

Շատերին է հայտնի այս անսովոր տեսքով ծառը: Նրա տրամագիծը հասնում է 10 մետրի: Հաշվի առնելով ցածր հասակը, ունի յուրօրինակ տեսք... Բաոբաբը աճում է աֆրիկյան չոր սավանաներում: ՈՒնի հաստ ու երկար արմատներ, որոնք հաճախ տասնյակ...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

21.05.2013

AM-01/13 Մորմազգի բանջարային մշակաբույսերի ցանքերում եգիպտացորենի կիրառումը բուֆերային գոտու ստեղծման նպատակով

Մորմազգի բանջարային մշակաբույսերի մշակությունը Արարատյան հարթավայրի պայմաններում վերջերս խիստ տուժում է վնասատուներից : Հատկապես այդ մշակաբույսերին մեծ վնաս է հասցնում կարտոֆիլի ցեցը : Վնասատուների տարածումը կանխարգելու նպատակով...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

10.04.2013

ՑԱՆՔԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ` ԲԱՐՁՐ ԲԵՐՔԻ ԵՐԱՇԽԻՔ

Դաշտավարության մեջ հողերի բերրիության պահպանման և կայուն բերք ստանալու համար կարևոր նախապայման է ցանքաշրջանառության կիրառությունը: Բույսերի անհերթափոխ մշակությունը առաջ է բերում հողերի բերրիության անկում, ինչպես նաև նպաստավոր...

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

28.02.2013

ՇԱՄՊԻՆՅՈՆԻ ՄՇԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Շամպինիոնները, որպես սապրոֆիտներ, սնվում են պատրաստի օրգանական և հանքային միացություններով, որոնք սնկի սնկամարմինը հայթայթում է կենդանական մնացորդներից: Սննդամիջավայրը հանդիսանում է սնկի արտադրության կարևոր գործոններից մեկը:...Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

19.12.2012

Գյուղատնտեսության ոլորտում առկա նոր մարտահրավերներին դիագրավելու հարցերում լավագույն  օգնականն ու կազմակերպիչն է Գյուղատնտեսության աջակցության մարզային կենտրոնը: Այսօր մենք կարիք են ունեն ամենօրյա հոգածությամբ, սիրով և...Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

14.12.2012

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԳՐՔՈՒՅԿ

ԿԱՐՏՈՖԻԼԻ ԵՎ ԼՈԼԻԿԻ ՑԵՑԵՐԻ ԿԵՆՍԱԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ԴՐԱՆՑ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ ՙԳյուղական խորհրդատվական ծառայություններ՚ ծրագրի թ. ԳԿՎ-24 պայմանագրի շրջանակներում: Տեղեկատվական գրքույկի մշակման և...Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ), Խորհրդատվական նյութեր (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

07.12.2012

ԿԱՐՏՈՖԻԼԻ ՈՍԿԵՓԱՅԼ ՆԵՄԱՏՈԴ

Բույսերի պաշտպանության եվրոպական և միջերկրածովյան կազմակերպության տվյալների համաձայն (1997թ.) Եվրոպայի համար կարանտին նշանակություն ունեն ավելի քան 300 տեսակ վնասատուներ, հիվանդություններ և մոլախոտեր:Հայաստանի Հանրապետությունում...Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

07.12.2012

ԱԳՐՈՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՃԻՇՏ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՀԱՑԱՀԱՏԻԿԱՅԻՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ԲԱՐՁՐ ԲԵՐՔԻ ՍՏԱՑՄԱՆ ՀՈՒՍԱԼԻ ԵՐԱՇԽԻՔ

Վերջին տարիներին մարզի շատ հացահատիկագործ  գյուղացիական տնտեսություններ զգալի վնասներ են կրում մշակության ագրոտեխնիկական տարբեր միջոցառումների ոչ ճիշտ և ժամանակին կիրառման պատճառով:    Հատկապես մեծ կորուստներ...Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

07.12.2012

ԾԱՂԻԿՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՋԵՐՄԱՏՆԵՐՈՒՄ

Արտաքին գործոնների ազդեցությունը ծաղիկների աճի և զարգացման վրաՄեր հանրապետության ջերմատներում ծաղիկներից հիմնականում մշակվում են մասնավորապես` մեխակ, վարդ և հերբերա, որոնց մշակության համար անհրաժեշտ են համապատասխան...Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

07.12.2012

Միջոցառումներ

Նոյեմբեր ամսին  գյուղ մշակաբույսերի  հիվանդությունների  և վնասատուների  դեմ պայքարի Պտղատու այգի     Տերևաթափի նախօրյակին կատարել սրսկումներ Բորդոյան հեղուկի 3%-ոց...Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

07.12.2012

ԿՈՃԱՊՂՊԵՂ` ՆՈՒՅՆ ԻՆՔԸ` ԻՄԲԻՐ /Ginger եւ Zingiber Officinale/

Բույսի վերգետնյա մասը երկարավուն տերեւներով, մինչեւ 2 մ բարձրության ցողուն է։ Վառ կարմիր ծաղիկները ունեն մեկ առէջք։ Կոճապղպեղի հիմնական հարստությունը հոտավետ, այրող համ ունեցող արմատն է։ Կոճապղպեղը բազմամյա բույս է։ Հայրենիքն է`...Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

07.12.2012

Գյուղատնտեսական կենդանիների արյան մակաբույծային հիվանդությունները

    Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում հանրապետությունում մեծ տարածում են ստացել գյուղատնտեսական  կենդանիների արյան մակաբույծային հիվանդությունները, որոնք պատճառ են հանդիսացել կենդանիների մթերատվության,...Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

07.12.2012

ԱԽՏԱՀԱՆՈՒՄՆԵՐԸ ԲԱՐՁՐ ԲԵՐՔԻ ԵՐԱՇԽԻՔ

Բանջարանոցային մշակաբույսերը /լոլիկ, վարունգ, տաքդեղ/ շատ հաճախ վարակվում են սնկային, բակտերիալ, վիրուսային և ֆիտոպլազմային հիվանդություններով: Արդյունքում բույսերը վաղաժամ չորանում են, պտուղները` փտում, ընկնում է նրանց...Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

11.07.2012

ԱՌՈՂՋ ՄԱՏՂԱՇԻ ԱՃԵՑՈՒՄ ` ԾՆՎԵԼՈՒՑ ՄԻՆՉԵՎ ՄՈՐԻՑ ԱՆՋԱՏՈՒՄ

 Կյանքի առաջին օրերին մատղաշի մահացության պատճառներից ամենատարածվածը փորլուծն է: Փորլուծից  մահացության բարձր տոկոս է նկատվում հիմնականում մինչև 2 շաբաթական մատղաշի մոտ: Առավել մեծ հասակում անկումների հավանականությունը...Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

11.07.2012

ԱՌՈՂՋ ՄԱՏՂԱՇԻ ԱՃԵՑՈՒՄ ` ԾՆՎԵԼՈՒՑ ՄԻՆՉԵՎ ՄՈՐԻՑ ԱՆՋԱՏՈՒՄ

              Փորլուծի նշանների հայտնաբերումից անմիջապես հետո (որքան շուտ, այնքան` լավ) անհրաժեշտ է հորթին ապահովել տաք, չոր պայմաններ, իսկ բուժումը պետք է...Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

11.07.2012

Միջոցառումներ

Օգոստոս ամսին գյուղ մշակաբույսերի հիվանդությունների և վնասատուների դեմ պայքարի Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

11.06.2012

Միջոցառումներ

Հուլիս ամսին գյուղ մշակաբույսերի հիվանդությունների և վնասատուների դեմ պայքարի Շարունակել

Կատեգորիա Արմավիր. Մարզային նորություններ, ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

11.06.2012

Միջոցառումներ

Հունիս ամսին գյուղ մշակաբույսերի հիվանդությունների և վնասատուների դեմ պայքարի Շարունակել

Կատեգորիա Արմավիր. Մարզային նորություններ, ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

07.06.2012

ԲՆԱԿԱՆ ՑԵՈԼԻՏՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Հարկ է նշել, որ Հայաստանում դեռևս1972թ. հայտնաբերվել է բնական ցեոլիտների խոշորագույն հանքավայր, որի Նոր Կողբի տեղամասում, մի փոքրի տարածքում, կատարվել է մանրազնին հետախուզական աշխատանք և գնահատվել է բնական ցեոլիտների 13.8 մլն...Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

21.05.2012

AM-01/12

Սեխի բարձր բերքատու Անուշ սորտի մշակումը և ներդրումը Արմավիրի մարզի Արմավիրի տարածաշրջանում Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ), Նոր տեխնոլոգիաներ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

21.05.2012

AM-02/12

ՙՏեղական նոր խոշորապտուղ պոմիդորի Նորք սորտի ներդրումը՚ Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ), Նոր տեխնոլոգիաներ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

21.05.2012

/AM-03/12/

Պոմիդորի հայկական նոր սորտերի (Հայաստանի Հրաշք 476, Բերդավանի 400, Նվեր-ստուգիչ) մշակությունՇարունակել

Կատեգորիա Նոր տեխնոլոգիաներ (Արմավիրի ԳԱՄԿ), ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

21.05.2012

AM-04/12

ՙԽաղողի այգու համալիր պարարտացման և պայքարի միջոցառումների կազմակերպում խաղողի վազի հիվանդությունների (անտրակնոզ, միլդիու, օիդիում, մոխրագույն փտում) և խաղողի ոստայնատզի, ողկուզակերի...Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ), Նոր տեխնոլոգիաներ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

14.05.2012

ՊՈՄԻԴՈՐԻ, ՏԱՔԴԵՂԻ ԵՎ ՍՄԲՈՒԿԻ ԱՃԵՑՈՒՄԸ

Պոմիդորի տաքդեղի և բադրիջանի սածիլները Արարատյան հարթավայրի պայմաններում կարելի է աճեցնել, ջերմատան,  տաքացվող  և արևային ջերմոցներում, բաց գրունտի սածիլանոցներում , իսկ նախալեռնային և լեռնային շրջաններում միայն...Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

14.05.2012

ԶԳՈՒՇԱՑԵՔ ԴԱԲԱՂԻՑ

        Դաբաղի մասին:      Ընտանի և վայրի երկկճղակավոր կենդանիների, /խոշոր և մանր եղջերավոր անասուններ, խոզեր/ արտակարգ սուր ընթացքով վիրուսային հիվանդություն է, որը ...Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

14.05.2012

ԿԵՆՍԱՀՈՒՄՈՒՍԸ ՀՈՂԻ ԲԵՐՐԻՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՔՆ Է

1959թ Կալիֆոռնիայում /ԱՄՆ/ ընտրասերման միջոցով ստացվել է անձրևաորդի նոր տարատեսակ, որը ստացել է ՙկալիֆոռնյան կարմիր որդ՚ անունը: Որդերի աճեցմամբ պատրաստում են շատ արժեքավոր օրգանական պարարտանյութ, որը կոչվում է...Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

14.05.2012

ՄՈԽԻՐԸ ՈՐՊԵՍ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐԱՐՏԱՆՅՈՒԹ

Արդի պայմաններում մեր հանրապետությունում հանքային պարարտանյութերի խիստ պակաս է զգացվում: Եթե նախկինում մեր հանրապետությունում  արտադրվում և դրսից ներմուծվում էր շուրջ 200 հազար տոննա պարարտանյութ /110-120 հազար տոննա...Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

29.03.2012

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՄԹԵՐԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

Անասնաբուծության հիմնական նպատակն է ստանալ առավելագույն չափով արտադրանք` ամենաբարձր որակի ու ցածր ինքնարժեքով: Ուստի անասնաբուծության բնագավառում գործադրվող միջոցառումների գլխավոր խնդիրն է ռացիոնալ  կերպով կազմակերպել...Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

29.03.2012

ԲՆԱԿԱՆ ԿԵՐՀԱՆԴԱԿՆԵՐԻ ՄԱԿԵՐԵՍԱՅԻՆ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄ

Անասնապահության համար  կերի հիմնական բազան բնական կերհանդակներն են, որոնք օգտագործվում են որպես արոտավայրեր և խոտհարքներ: Բնական կերհանդակները հախուռն ու գերծանրաբեռնված շահագործման հետևանքով բուսածածքը նոսրացել է, արժեքավոր...Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

29.03.2012

ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ճԻՇՏ ԿԵՐԱԿՐՈՒՄ

Առավել տարածված են կենդանիների այն հիվանդությունները, որոնք պայմանավորված են պրոտեինի, ածխաջրատների, հանքային նյութերի և վիտամինների ոչ լիարժեք կերակրումով: Կերաբաժիններում պրոտեինի և ամինաթթուների` հատկապես լիզինի, մեթիոնի ...Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

29.03.2012

ԿԱՐՏՈՖԻԼԻ ՏՆԿԱՆՅՈՒԹԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ ԵՎ ՏՆԿՈՒՄԸ

Մինչև  տնկման աշխատանքների սկսելը կարտոֆիլի տնկանյութը հարկավոր է հատուկ նախապատրաստել և դնել լուսակոփման: Դրա համար տնկանյութը պահեստներից հանելուց հետո  հարկավոր է տեսակավորել` խոտանել բոլոր նեխած, վնասված,...Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

29.03.2012

Գյուղատնտեսական կոոպերատիվներ, (Ինչ է կոոպերատիվը)

ՆերածությունԳյուղատնտեսական կոոպերատիվները զարգացող և զարգացած երկրներում հաջողությունների և ձախողումների երկար պատմություն ունեն: Այդուհանդերձ, վերջին 150 տարիներին գյուղատնտեսական կոոպերատիվները աշխարհի տարբեր մասերում մեծ դեր...Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

29.03.2012

Միջոցառումներ

Ապրիլ  ամսին  գյուղ մշակաբույսերի  հիվանդությունների  և վնասատուների  դեմ պայքարի Պտղատու այգի -կորիզավորներ    Կորիզավորների ծաղկումից անմիջապես հետո ծառերը սրսկել Սկորի 0.02%-ոց...Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

29.03.2012

ՊՏՂԱՏՈՒՆԵՐԻ ԲՆԵՐԻ ՍՊԻՏԱԿԵՑՈՒՄ

Պտղատուների  տարիքի մեծացմանը զուգընթաց կեղևները սկսում են կռճռոտվել և չորանալ, բնի վրա առաջանում են ճաքեր, որոնք ջրի և սնկային հիվանդությունների ազդեցության տակ աստիճանաբար մեծանում և վեր են ածվում խոռոչների ու փչակների:...Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

29.03.2012

Միջոցառումներ

Մարտ  ամսին  գյուղ մշակաբույսերի  հիվանդությունների  և վնասատուների  դեմ պայքարի Պտղատու այգիՇարունակել էտի աշխատանքները, ծառերի բները մաքրել կիսապոկ կեղեևներից, բները և կմախքային ճյուղերը սպիտակեցենել...Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

29.03.2012

ԱՅԳՈՒ ՏԵՂԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ԵՎ ՀՈՂԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ ՏՆԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

Առանձին պտղատեսակների համար տեղի  ճիշտ ընտրությունը հանդիսանում է  ապագա այգու նորմալ և բարձր բերքատվության բախտորոշ գործոններից մեկը: Տեղանքի ընտրության և այգու հիմնման ժամանակ թույլ տված սխալները  հետագայում...Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

29.03.2012

ԵՐԻՑՈՒԿԻ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Հայկական տարանունները - օշոշ, հավածաղիկ, արգանդախոտ, խնծադեղ, կոկոռճիկ, կուծուռի, լալապնդիկ։Դեղատնային երիցուկը բարդածաղկավորների (Compositae) ընտանիքին պատկանող բուրումնավետ, միամյա բույս է։ Ունի մինչև 60 սմ բարձրություն։ Արմատն...Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

29.03.2012

ՊՏՂԱՏՈՒ ԾԱՌԵՐԻ ԷՏԸ ԵՎ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ

Պտղատու ծառերի էտի և ձևավորման աշխատանքները  կատարելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել պատվաստակալը, սորտը, տնկման խտությունը, մշակության, պարարտացման,  ոռոգման,  հիվանդությունների  և վնասատուների դեմ պայքարի...Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

29.03.2012

ՈՉԽԱՐՆԵՐԻ ՔՈՍ

Քոսը ոչխարների սուր և խրոնիկական ընթացք ունեցող խիստ վարակիչ հիվանդություն է, որը արտահայտվում է քորով, մաշկի ախտահարությամբ, բրդաթափությամբ և քաշի անկումով: Հարուցիչը: Մինչև 0.8 մմ երկարություն ունեցող, ձվաձև տզեր են, որոնք...Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

29.03.2012

Դանդուռը (պորտուլակ) մոլախոտ չէ, դեղ է

Դեռևս Հիպոկրատի ժամանակներից դանդուռն օգտագործել են անքնության դեպքում, թունավոր օձերի կծելուց առաջացած վերքերը բուժելու, և առհասարակ` վերքեր բուժելու համար: Այն օգտագործվում է նաև մեղվի խայթոցի դեպքում ու դիզենտերիայի բուժման...Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

29.03.2012

ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ՋԵՐՄԱՏՆԵՐՈՒՄ

Փակ գրունտում բանջարանոցային մշակաբույսերից բարձր բերք ստանալու գործում կարրևոր  նշանակություն ունի նախապատրաստական աշխատանքների ճիշտ և ժամանակին կատարումը:Մինչ վեգետացիայի սկսվելը, պետք է ավարտված լինեն ջերմատնային բոլոր...Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

29.03.2012

ԲԱՆՋԱՐԱՅԻՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԸ ՓԱԿ ԳՐՈՒՆՏԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

    Բանջարանոցային մշակաբույսերի հիվանդությունները մեծ մասամբ հանդիպում են նաև փակ գրունտում: Ինտենսիվ ջերմոցային արտադրությունում ավելի շատ են տարածվում ախտածին միկրոօրգաիզմներ, որոնք բանջարանոցային մշակաբույսերի...Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

29.03.2012

ԽՈՐՀՈՒՐԴ ՍԿՍՆԱԿ ՃԱԳԱՐԱՊԱՀՆԵՐԻՆ

Ճագարաբուծությունը ժամանակակից մեթոդներով վարելու համար սկսնակ ճագարապահներին անհրաժեշտ  են գիտելիքներ` այդ կենդանիների կենսաբանական առանձնահատկությունների` կերակրման, խնամքի, պահվածքի, բուժման եղանակի, ստացվող մթերքների...Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

22.03.2012

ԽՈՐՀՈՒՐԴ ԱՅԳԵԳՈՐԾՆԵՐԻՆ

Հայտնի է, որ  պտղատու  ծառերը  մի տարի  տալիս են բարձր բերք, իսկ  հաջորդ տարին` քիչ բերք:  Այս երևույթը պտղաբուծության մեջ կոչվում է  պտղաբերման պտղականություն: Պտղաբերման պարբերականություն...Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

25.01.2012

ԾԱՂԻԿՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՋԵՐՄԱՏՆԵՐՈՒՄ

Աշխարհի բոլոր երկրներում, բոլոր ժողովուրդների համար ծաղիկը գեղեցկության խորհրդանիշ է: Մշակվող բազմաթիվ ծաղկաբույսերի շարքում մշտածաղկող մեխակը, վարդը և հերբերան զբաղեցնում են հատուկ տեղ: Ջերմասեր լինելու պատճառով այս...Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

25.01.2012

ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԲՈՒԺՈՒՄԸ ԵՎ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒՄԸ ԱՐՅՈՒՆԱՊԱՐԱԶԻՏԱՅԻՆ ՀԻՎԱԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ

Ելնելով անասնապահությունում առաջացած ներկա խնդիրներից, որոնք թույլչեն տալիս հատկապես մասնավոր, ֆերմերային տնտեսությունների զարգացմանը, նպատակահարմար ենք գտնում անասնապահությամբ զբաղվողների ուշադրությունը հրավիրել գյուղատնտեսական...Շարունակել

Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

Context- երբ առաջադեմ pagebrowser-ը ակտիվացված է tt_news-ը այս պիտակի փոխարեն օգտագործում է [pi_list_browseresults_displays_advanced] պիտակը Ցուցադրվող արդյունքները 1 to 50 out of 137