05.04.2011

ՑԵՈԿԱՐԲՈՖՈՍ

Համալիր, բարդ, նիտրատներից զուրկ, կատարելագործված հանքայի պարարտանյութՇարունակել

Կատեգորիա Բուկլետներ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

05.04.2011

ԽԱՂՈՂԻ ՎԱԶԻ ՄՇԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Խաղողի այգու նորմալ աճը,զարգացումն ու բարձր բերքատվությունն ապահովելու հիմնական պայմանները ագրոտեխնիկական և ‎ֆիտոտեխնիկական միջոցառումների որակով ու ժամանակին կատարումն է: Խաղողի այգում կատարվող հիմնական աշխատանքներն...Շարունակել

Կատեգորիա Բուկլետներ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

05.04.2011

ՙ,,Ազոցեովիտ-1,, կենսապարարտանյութերի նկարագրությունը.

Պատրաստուկն ունի բազմակի ազդեցություն, որը պայմանավորված է առաջին հերթին դրանում պարունակվող մանրէների բացառիկ հատկություններով, որոնք ցուցաբերում են եռակի ազդեցություն, հարստացնում բնահողը կենսաբանական ազոտով, արտադրում...Շարունակել

Կատեգորիա Բուկլետներ (Արմավիրի ԳԱՄԿ), Ուղեցույցներ և ձեռնարկներ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

21.03.2011

ՄՈԽԻՐԸ ՈՐՊԵՍ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐԱՐՏԱՆՅՈՒԹ

Արդի պայմաններում մեր հանրապետությունում հանքային պարարտանյութերի խիստ պակաս է զգացվում: Եթե նախկինում մեր հանրապետությունում  արտադրվում և դրսից ներմուծվում էր շուրջ 200 հազար տոննա պարարտանյութ /110-120 հազար տոննա...Շարունակել

Կատեգորիա Բուկլետներ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

19.03.2011

ՄԿՆԱՆՄԱՆ ԿՐԾՈՂՆԵՐԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐ

Կրծողների դեմ արդյունավետ պայքարի/հսկողության ծրագրի հիմնավոր ելակետը թիրախ հանդիսացող տեսակների բնակեցման էկոլոգիական առանձնահատկությունները և վարքագծի պատշաճ իմացությունն է, որը, սակայն, չի նշանակում, որ պետք է աչքի տակ...Շարունակել

Կատեգորիա Բուկլետներ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

19.03.2011

Մկնանման կրծողների դեմ ցինկի ֆոսֆիդով պատրաստված գրավչանյութով պայքարի միջոցառումների իրականացման մասին

Հանրապետությունում գյուղատնտեսական մշակաբույսերին մեծ վնաս են պատճառում դաշտամկների երկու տեսակներ` սովորական և հասարակական: Բարենպաստ կլիմայական պայամաններում դաշտամկները կարող են կարճ ժամանակամիջոցում արագ բազմանալ և տարածվել...Շարունակել

Կատեգորիա Բուկլետներ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

10.03.2011

ԱԽՏԱՀԱՆՈՒՄՆԵՐԸ ԲԱՐՁՐ ԲԵՐՔԻ ԵՐԱՇԽԻՔ

ԱԽՏԱՀԱՆՈՒՄՆԵՐԸ ԲԱՐՁՐ ԲԵՐՔԻ ԵՐԱՇԽԻՔԲանջարանոցային մշակաբույսերը /լոլիկ, վարունգ, տաքդեղ/ շատ հաճախ վարակվում են սնկային, բակտերիալ, վիրուսային և ֆիտոպլազմային հիվանդություններով: Արդյունքում բույսերը վաղաժամ չորանում են,...Շարունակել

Կատեգորիա Բուկլետներ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

10.03.2011

ՄԿՆԱՆՄԱՆ ԿՐԾՈՂՆԵՐ

ՄԿՆԱՆՄԱՆ ԿՐԾՈՂՆԵՐ Մկնանման կրծողները պատկանում են կաթնասուն կենդանիների ամենամեծ դասին և կազմում են ամբողջ կաթնասուն ցեղերի մոտ 40%-ը: Կրծողների տեսակները բաժանվում են երեք ենթատեսակների` սկյուռամորֆա /սկյուռանման կրծողներ/,...Շարունակել

Կատեգորիա Բուկլետներ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)