16.05.2011

ԴԴՈՒՄԻ ՄՇԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ

    Դդումը գյուղատնտեսական արժեքավոր մշակաբույս է: Այն օգտագործում է սննդի, վերամշակող արդյունաբերության մեջ: Ածխաջրերի, վիտամինների, հանքային աղերի և կարոտինների  պարունակությամբ  գերազանցում է շատ ...Շարունակել

Կատեգորիա Ուղեցույցներ և ձեռնարկներ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

28.04.2011

ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԽԱՂՈՂԻ  ՎԱԶԻ  ՀԻՄՆԱԿԱՆ  ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈԻՆՆԵՐԸ1. ՄԻԼԴԻՈՒ  ԿԱՄ  ԿԵՂԾ  ԱԼՐԱՑՈՂԱրարատյան հարթավայրում միլդիյուն հայտնի է ՙչոռ՚, հյուսիս-արևելքումª ՙկարմրուկ՚, այլ շրջաններամ նաև ՙխորշուկ՚ անուններով:...Շարունակել

Կատեգորիա Ուղեցույցներ և ձեռնարկներ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

05.04.2011

ԲԱՅԿԱԼ ԷՄ-1 ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԿԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ

Բայկալ ԷՄ 1-ը կաթնաթթվային, ֆոտոսինթեզող, ազոտ ֆիքսող մանրէների, դրոժների և ակցինոմիցետների, տարբեր տեսակի սնկերի շտամի համալիր է: Գիտա-կանորեն ապացուցված է, որ հողում բնակվող դրական մանրէները դուրս են մղում պաթո-գեն...Շարունակել

Կատեգորիա Ուղեցույցներ և ձեռնարկներ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

05.04.2011

ՙ,,Ազոցեովիտ-1,, կենսապարարտանյութերի նկարագրությունը.

Պատրաստուկն ունի բազմակի ազդեցություն, որը պայմանավորված է առաջին հերթին դրանում պարունակվող մանրէների բացառիկ հատկություններով, որոնք ցուցաբերում են եռակի ազդեցություն, հարստացնում բնահողը կենսաբանական ազոտով, արտադրում...Շարունակել

Կատեգորիա Բուկլետներ (Արմավիրի ԳԱՄԿ), Ուղեցույցներ և ձեռնարկներ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

21.03.2011

Կրծողների կողմից վնասված պտղատու ծառերի վերականգնումը

Ձմեռային շրջանում երիտասարդ պտղատու ծառերի (5-6 տարեկան, երբեմն էլ ավելին) բների, կմաղքաճյուղերի կեղևը, ինչպես նաև շվերը կարող են մասնակի կամ ամբողջովին կերված լինել կրծողների կողմից:Բնի և կմաղքաճյուղերի մասնակի վնասվածքները մեծ...Շարունակել

Կատեգորիա Ուղեցույցներ և ձեռնարկներ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

10.03.2011

ԱՅԳՈՒ ՏԵՂԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ԵՎ ՀՈՂԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ ՏՆԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

ԱՅԳՈՒ ՏԵՂԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ԵՎ ՀՈՂԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ ՏՆԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐԱռանձին պտղատեսակների համար տեղի ճիշտ ընտրությունը հանդիսանում է ապագա այգու նորմալ և բարձր բերքատվության բախտորոշ գործոններից մեկը: Տեղանքի ընտրության և այգու հիմնման...Շարունակել

Կատեգորիա Ուղեցույցներ և ձեռնարկներ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

09.03.2011

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՄԹԵՐԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՄԹԵՐԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸԱնասնաբուծության հիմնական նպատակն է ստանալ առավելագույն չափով արտադրանք` ամենաբարձր որակի ու ցածր ինքնարժեքով: Ուստի անասնաբուծության բնագավառում գործադրվող միջոցառումների գլխավոր խնդիրն...Շարունակել

Կատեգորիա Ուղեցույցներ և ձեռնարկներ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

17.11.2010

ՀՈՐԹԵՐԻ ԽՆԱՄՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՀՈՐԹԵՐԻ ԽՆԱՄՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸԽնամքը հիվանդությունների կանխարգելման, երբեմն էլ բուժման նպատակին ծառայող անասնաբուժական միջոցառումն է: Պարբերաբար իրականացվող խնամքն ապահովում է կենդանու...Շարունակել

Կատեգորիա Ուղեցույցներ և ձեռնարկներ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)