05.04.2011

Ֆլոր Հումատ պատրաստուկի նկարագրությունը

         ,,ՙՖլոր Հումատ,,-ը մուգ շականագույն, էկոլոգիապես մաքուր, հումինային պատրաստուկ է, որը ստացվել է լճային տիղմի հյութամզվածքից: Այն արտադրվում է որպես կենսաբանական ակտիվ  նյութ և...Շարունակել

Կատեգորիա Նոր տեխնոլոգիաներ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

05.04.2011

,,ՙԱզոֆոբակտերին-ԱՖ,, կենսապարարտանյութի նկարագրությունը

Կենսապարարտանյութը նորագույն տեխնոլոգիայի միջոցով ստացված տևական ազդեցության կոմպլեքս պրեպարատ է, ունի հողամիներալային տեսք, պարունակում է տարբեր հողակլիմայական պայմաններում աճող տարրեր խմբերի` ազոտաբակտերիններ, ֆոսֆորաբակտերիներ...Շարունակել

Կատեգորիա Նոր տեխնոլոգիաներ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

22.09.2010

Որպես օրինակ....Նոր պարարտանյութեր

Կան նոր տեխնոլոգիաներ, որոնք հնարավորություն են տալիս բույսերի կողմից առավելագույնս օգտագործել պարարտանյութերի սննդատարրերը, բարձրացնել բերքատվությունը և սթրեսների նկատմամբ դիմացկանությունը /ցրտեր, բարձր ջերմաստիճան/: Դրանցից են...Շարունակել

Կատեգորիա Նոր տեխնոլոգիաներ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)